Črnomelj: Gradnja osnovne šole v Loki se lahko začne

Slavnostni podpis pogodbe za gradnjo osnovne šole v črnomaljski Loki. (vir: Maja Kocjan, FB)

V Črnomlju so danes slavnostno podpisali pogodbo za gradnjo nove Osnovne šole Loka, podpisa se je udeležil tudi državni sekretar iz kabineta predsednika vlade Marjan Dolinšek. Poudaril je, da je to v Sloveniji največja investicija, financirana s strani države v šolsko ustanovo v zadnjih 11 letih.

Pogodbo sta z izvajalcem del CGP oz. Martinom Gosenco, podpisala črnomaljski župan Andrej Kavšek in ravnateljica Osnovne šole Loka Damjana Vraničar. Vrednost pogodbe je 10,8 milijona evrov, predviden zaključek del skupaj s projektiranjem in vsemi deli je predviden julija leta 2024.

Župan se je zahvalil sodelavcem iz občine, ravnateljici, državnemu sekretarju Dolinšku in Maji Kocjan kot predsednici Sveta zavoda za ves trud, da je do podpisa pogodbe končno tudi prišlo.

Spomnimo. Vlada je zagotovila 6,9 milijona evrov državnih sredstev za gradnjo nove osnovne šole v Loki. Brez tega to ne bi bilo mogoče, saj občina tega bremena sama ne bi zmogla.

Mag. Maja Kocjan

Predsednica sveta OŠ Loka mag. Maja Kocjan je o tem doslej povedala naslednje: “Napori za graditev nove šole so se začeli že pred leti, ko je že tako več kot 50 let staro šolo zadela ujma s točo in jo tako poškodovala, da je ob nalivih zamakalo, v enem delu pa je šola še danes zaradi posledic toče pokrita s polivinilom. Ujma je bila junija 2018 in takrat so se začeli prvi pozivi Sveta zavoda OŠ Loka, da se odobrijo sredstva za graditev nove šole. V prejšnjih vladah večjega premika ni bilo, premikati se je začelo šele s to vlado, ki je prva pokazala zanimanje, da se to uredi. Tako je kljub številnim administrativnim oviram ta vlada z rebalansom proračuna zagotovila sredstva v proračunu RS za novo šolo v Črnomlju. Gradnja brez teh sredstev ne bi bila mogoča, saj je investicija za občinski proračun bistveno prevelika. Bilo je vloženega res veliko truda vseh (ravnateljice, občinskega vodstva, sveta staršev in mene kot predsednice sveta zavoda), ne smem pa pozabiti niti državnega sekretarja Marjana Dolinška iz kabineta predsednika vlade, ki se je resnično zavzel, da prebrodimo vse birokratske ovire. Dan sprejetja rebalansa proračuna je bil zame dan, ko sem bila resnično vesela, da sem se podala v politične vode.”

Dobro je vedeti, da so amandma k rebalansu proračuna in s tem sredstva za graditev šole potrdili le poslanci SDS, NSi, Konkretno (prej SMC), SNS, DeSUS in manjšinska poslanca.

Denar za šolo so sicer obljubljale že prejšnje vlade. Svet zavoda OŠ Loka je nato več let sprejemal sklepe, da mora vlada zagotoviti varnost učencev 1. triade. Ti so se namreč ves čas izobraževali v neprimernih prostorih, ki so bili celo nevarni. Svet je poslal poziv tako Cerarjevi kakor tudi Šarčevi vladi, da urgentno pospešijo priprave postopkov za začetek graditve nove šole. Kocjanova je povedala, da Svet takrat od pristojnih na državni ravni ni prejel nobenega odgovora. Poslance so prosili tudi za pisna poslanska vprašanja in poskušali prek vseh vzvodov pospešiti postopke. OŠ Loka je celo prejela odločbo inšpektorata, da v teh prostorih ne sme več izvajati pouka. Od takrat OŠ Loka Črnomelj zaradi neustreznosti prostorov izvaja pouk na kar 5 različnih lokacijah.

Gradnja šole v Loki se bo končno lahko začela. Občina Črnomelj pa je ena od dveh slovenskih občin (od 212), ki so jim bile v času zdajšnje vlade dodeljena sredstva za kar dve osnovni šoli (za Dragatuš in Loko). V Beli krajini so dodatna sredstva odobrili še za Osnovno šolo Podzemelj (občina Metlika).

Od leve: Predstavnika izvajalca, župan Andrej Kavšek, ravnateljica Damjana Vraničar, državni sekretar Marjan Dolinšek, Maja Kocjan, predsednica Sveta OŠ Loka, in Renata Lozar, predsednica Sveta staršev OŠ Loka (Vir: Občina Črnomelj)

A. L.