Črnomelj: Gradnja kanalizacije v polnem teku – začetek del Nova Loka, Grajska cesta, Čopova, Marentičeva ulica

Gradnja kanalizacije v Črnomlju (vir: občina)

Dela pri gradnji kanalizacije so v začetni fazi na območju Nove Loke, na Grajski cesti, na Čopovi in Marentičevi ulici. V zaključni fazi pa so dela v ulici Na bregu, Pod gozdom in pod mestnim jedrom.

Naložba je sofinancirana z evropskimi in državnimi sredstvi.

V okviru projekta bo na 11 mestih dograjen kanalizacijski sistem v občini Črnomelj, s čimer se bo stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje z 88,70 % povečala na 98 %.

Z naložbo bo po posameznih ulicah zgrajenih skoraj šest kilometrov kanalizacije in 8 črpališč. Po končanem projektu bo na novo priključenih več kot 200 objektov in več kot 600 prebivalcev.

Projekt bo v celoti zaključen predvidoma oktobra.

Grajska, kanalizacija
Nova Loka

Več o projektu lahko preberete na tej povezavi.

A. L.