Občina Črnomelj je na odvetniške račune nakazala 64.858,82 evra, kar je vrednost solidnega stanovanja v mestu ali štirih avtomobilov ali plač, kot jih tamkajšnja večina prejme v sedmih letih dela. Medijskim hišam pa je v dobrem mesecu dni nakazala 4.017,85 evra. Je bilo to res potrebno?

V črnomaljski občinski upravi je 34 zaposlenih, med njimi vsaj en diplomirani pravnik, ki bi lahko postoril to, kar občina naroča pri odvetnikih in to posebej plačuje. V občini je tudi veliko brezposelnih, še večje število pa si je delo moralo poiskati drugje. Ob tem pa občina denar, ki ni zaseben, temveč javni, davkoplačevalski, nakazuje drugam.

Na odvetniške račune 64.858,82 evra

Daleč največ je bilo nakazanega na račun odvetnika Alojza Poljšaka, iz Črnomlja. V času od leta 2003 do zdaj je bilo 70 nakazil v skupni vrednosti 29.982,47 evra. Po višini so sledila izplačila odvetnici Lidiji Kobe, iz Ljubljane. V 12 nakazilih (od julija 2013 do junija 2015) je bilo tega 13.493,54 evra. Odvetnik Luka Jukič, iz Črnomlja je v času od 17. maja 2015 do 16. januarja 2017 prejel 4.410,40 evra. Bilo je 7 nakazil, največ, 3.597,73 evra, je bilo nakazanega julija 2014. To so prvi trije, na račune preostalih 10 različnih odvetnikov je šlo skupno 16.972,81 evra.

Nova praksa in nova nakazila v vrednosti 2.039,45 evra

Zadnje mesece pa je občina nakazala denar tudi na račune t. i. novih odvetnikov, ki se pred tem niso pojavili. Gre za nakazila v višini 2.039,45 evra, ki so šla naslednjim:

  1. Odvetniku Tilnu Hrastniku Ljubljane (avgusta in novembra 2016): 796,26 evra
  2. Odvetniku Radovanu Cerjaku iz Ljubljane (31. januarja 2017): 347,70 evra
  3. Odvetnici Irmi Pavlinič Krebs, Kotlje na Koroškem (27. februarja 2017): 895,49 evra

Dodajmo, da je občina 20. februarja 2017 na račun domnevno hišnega odvetnika Alojza Poljšaka nakazala 671,00 evra. To pritrjuje domnevam, da so bila nakazila v višini 2.039,45 evra res povezana z nečem, kar je še dodatno izstopalo od občinske, sicer povsem nepotrebne, običajne prakse.

Februarja in del marca kar 4.017,85 evra tudi medijskim hišam

Pregledali smo še nakazila različnim medijskim hišam. Februarja smo namreč zasledili, da se je črnomaljska županja precej pojavljala v nekaterih zasebnih medijih, kjer so storitve praviloma plačljive, zato je to pritegnilo našo pozornost. Ugotovili smo, da so v zadnjem času izstopala nakazila naslednjim lokalnim medijskim družbam:

  • Televizija Novo mesto: 2.714,50 evra
  • radio Sraka International: 646,40 evra
  • Reklamna agencija Omega – Andreja Milavec, s. p. (Belokranjec): 378,79 evra
  • Studio D: 278,16 evra
  • Dolenjski list Novo mesto: 98,31 evra in
  • Delo: 36,32 evra.

Za Dolenjski list in Delo glede na nizka zneska predvidevamo, da je šlo za naročnine.

Županja molči, čeprav občinski račun ni zasebna denarnica

V kabinet črnomaljske županje Mojce Čemas Stjepanovič smo poslali več vprašanj in prosili za pojasnila. Odgovorov nismo prejeli. Ali pa nemara kdo celo meni, da mu tega ni treba pojasnjevati? Če je temu morda tako, se moti, občinski denar ni zaseben, je javen, davkoplačevalski. Občinski bančni račun tudi ni denarnica, v katero bi lahko vsak vstopal po mili volji. Podatki o nakazilih iz občinskega računa so iz spletne baze Erar, s katero upravlja Komisija za preprečevanje korupcije, in zajemajo plačila v obdobju od 2003 do marca 2017, podatki za zaposlene v občinski upravi pa so iz zadnjega objavljenega poročila Ministrstva RS za javno upravo. Podatki o nakazilih za februar 2017 so dostopni tukaj. Podatki o vseh nakazilih občine Črnomelj so razvidni tukaj.

T. H.