Črnomelj dobil še podžupana

Župan Andrej Kavšek (na desni) in podžupan Dubravko Čengija (na levi). (vir: Občina Črnomelj)

Župan Andrej Kavšek je včeraj, 10. januarja 2019, za podžupana Občine Črnomelj imenoval Dubravka Čengijo, ki bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.

Podžupan bo opravljal posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga bo župan pooblastil.

Imenovani podžupan bo nadomeščal župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja bo podžupan opravljal tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga bo župan pooblastil.

51-letni Dubravko Čengija iz Črnomlja je član občinskega sveta, za svetnika je bil izvoljen na t. i. Kavškovi Listi za razvoj.

C. R.