Črnomelj: Center za krepitev zdravja Bela krajina tudi uradno odprt

Center za krepitev zdravja v Črnomlju (vir: občina)

Včeraj je v Črnomlju potekala slovesnost ob odprtju Centra za krepitev zdravja, ki bo odslej zaživel poleg Zdravstvenega doma v Črnomlju. S tem je zdravstveni dom dobil tudi 7 zaposlitev in 43 dodatnih parkirišč.

Skupna vrednost investicije je bila 911.138 evrov, od tega je občina Črnomelj pokrila 485.601 evrov ali 53 odstotkov vrednosti, občina Semič je prispevala 65.536 evrov, ministrstvo za zdravje in Evropska unija 200 tisoč evrov, zdravstveni dom pa je prispeval 160 tisoč evrov, hkrati so iz svojih sredstev dokupili še potrebno opremo.

Center so včeraj s simboličnim prerezom traku otvorili župan Andrej Kavšek, direktorica ZD Črnomelj Eva Čemas, županja Občine Semič Polona Kambič in vodja Centra za krepitev zdravja Tatjana Gregorič.

Za kulturni program sta poskrbela Katja Pezdirec (tamburica) in Tone Grahek (spremljava na klaviaturah) iz Glasbene šole Črnomelj. Zbrane sta nagovorila župan Andrej Kavšek in direktorica ZD Črnomelj Eva Čemas.

Župan je izpostavil, da si zdravstvena ekipa zasluži vse najboljše in to tudi pohvalil za delovanje med razmerami s koronavirusom. Poudaril je tudi, da se bodo skupaj trudili najti še kakšno investicijo, ki bi ekipi delo olajšala ter jim zaželel uspešno delo v novih prostorih. Direktorica se je v nagovoru zahvalila vsem sofinancerjem in svoji ekipi ter izrazila veselje, da bodo novi prostori končno zaživeli.

Predstavitev projekta

Občina Črnomelj je od ministrstva za zdravje pridobila nepovratna sredstva v višini 200.000 evrov za izvedbo aktivnosti 2. sklopa iz javnega razpisa Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih. Na 1. sklop razpisa se je prijavil Zdravstveni dom Črnomelj ter pridobil sredstva v višini 438.746  evrov.

Sedmega junija 2019 je Občina Črnomelj na portalu javnih naročil objavila javno naročilo za izgradnjo centra oziroma dozidavo zdravstvenega doma. V fazi oddaje končne ponudbe je najnižjo ceno ponudilo podjetje Trgovsko gradbena hiša (TGH) iz Črnomlja.

Investicija je zajemala izgradnjo t. i. južnega prizidka k Zdravstvenemu domu Črnomelj, kjer se v zgornjih prostorih stavbe sedaj že nahajajo prostori za potrebe Centra za krepitev zdravja, v kletnih prostorih pa potrebni servisni prostori.

V januarju 2020 je Občina Črnomelj pri projektantu naročila še dodatno širitev parkirišč z zunanjo ureditvijo. Vrednost dodatne ureditve okolice s širitvijo parkirišča, potrebnih kanalizacijskih premikih in postavitvijo javne razsvetljave parkirišča je znašala 90.785 evrov (z davkom na dodano vrednost). S tem je zdravstveni dom pridobil 43 novih parkirišč, s čimer se bodo sprostila parkirišča direktno ob vhodu v zdravstveni dom.

Finančna konstrukcija celotne investicije Izgradnje Centra za krepitev zdravje – prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj je bila naslednja:

Opomba: V tabeli ni zajet nakup potrebne opreme po posameznih prostorih. Denar za opremo je zagotovil Zdravstveni dom Črnomelj v celoti.

Vir in foto: Občina Črnomelj

C. R.