Črnomaljski policisti pri svojem delu zelo učinkoviti

Fotografija je simbolična. (vir: policija.si)

Črnomaljski občinski svetniki so na torkovi seji obravnavali poročilo o stanju varnostnih razmer na območju občine v lanskem letu. Poročilo je pripravila Policijska postaja Črnomelj, razvidno je, da so bile varnostne razmere na območju občine Črnomelj ugodne glede na leto 2019, so pa obravnavali nekoliko več kršitev javnega reda in miru, kot leto prej.

Število kaznivih dejanj se je zmanjšalo, preiskanost teh se je zvišala.

Učinkoviti so bili tudi na področju odkrivanja nedovoljene posesti orožja, in sicer so zasegli več kosov orožja – hladnega, lovskega, pištole, plinsko in zračno orožje, pa tudi več vrst streliva.

Učinkoviti so bili tudi v boju proti prepovedanim drogam, saj so zaznali in obravnavali 16 kršitev, leto prej 9.

Število kršitev s področja javnega reda in miru je bilo glede na leto 2019 v porastu, niso pa beležili nobenih množičnih kršitev, kar ocenjujejo kot ugodno.

Tudi leto 2020 so zaznamovale povečane ilegalne migracije, podobno kot v letu 2019, čeprav je bilo tega lani manj, črnomaljski policisti pa so prijeli in obravnavali več migrantov, ti so bili predvsem iz Pakistana in severno afriških držav.

Na območju občine Črnomelj so obravnavali 300 kaznivih dejanj, leto prej 361, kar pomeni, da se je število tovrstnih dejanj zmanjšalo.

Uspešno so preiskali skoraj dve tretjini (62,7 %) vseh kaznivih dejanj in več kot leto prej. Hujših kaznivih dejanj zoper življenje in telo v letu 2020 v občini ni bilo.

Črnomaljski policisti se uspešno soočajo tudi z odkrivanjem in preiskovanje gospodarske kriminalitete, pri tem sodelujejo s Sektorjem kriminalistične policije PU Novo mesto. Lani so obravnavali 9 kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete (leto prej 33).

Zmanjšalo se je tudi število obravnavanih dejanj nasilja v družini. Tako so lani obravnavali 16 takšnih dejanj, leto prej 23. Pri tem so lani obravnavali 12 kaznivih dejanj zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje (leto prej 36). Mladoletne žrtve nasilja so zaščitili. Veliko dela pa so namenili tudi preventivnim dejavnostim.

Lani so obravnavali še 193 kaznivih dejanj zoper premoženje (leto prej 207). Največ je bilo goljufij, sledijo tatvine in velike tatvine.

Množičnih kršitev javnega reda in miru na območju občine niso obravnavali. Večjih javnih prireditev zaradi ukrepov za zajezitev epidemije ni bilo. Zaznali pa so povečanje števila kršitev po zakonu o varstvu javnega reda in miru, kjer se je število skoraj podvojilo (iz 110 na 196). Pri tem so prevladovale kršitve povezane z izzivanjem ali spodbujanjem k pretepu, nasilje v družini, prepiranje, vpitje ali nedostojno vedenje in nedostojno vedenje do uradne osebe.

Zelo so se povečale kršitve predpisov s področja zagotavljanja varnosti in premoženja ljudi, obravnavali so 406 kršitev (leto prej 93). To pa je povezano s kršitvami zakona o nalezljivih boleznih, kršitev je bilo 300.

Prometna varnost: 3 prometne nesreče s smrtnim izidom

Prometna varnost na območju občine je bila dobra. Obravnavali so 12 odstotkov več prometnih nesreč kot v letu 2019 (lani 83, leto prej 74). Ob tem so bile 3 prometne nesreče s smrtnim izidom (leto prej ni bilo nobene). V nesrečah se je hudo telesno poškodovalo 10 udeležencev (leto prej 2), 40 udeležencev pa je utrpelo lahko telesno poškodbo (četo prej 36).

Najpogostejši vzrok prometnih nesreč je bila neprilagojena hitrost, sledijo vzroki nepravilne strani in smeri vožnje in neupoštevanje pravil o prednosti.

Kot zanimivost dodajmo, da so lani izvajali tudi posebne oblike nadzorov, kot je nadzor prevoza otrok v šolo, kontrola tovornih vozil in avtobusov ter naloge, povezane z varstvom šolskih otrok.

Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih

Lani so obravnavali 2002 osebi, ki so nezakonito prestopile državno mejo (leto prej 2616). Varovanje državne meje so dosledno izvajali v skladu s schengensko zakonodajo.

Po končanih postopkih so 1901 oseb (od 2002 prijetih) vrnili hrvaških varnostnim organom (leto prej 2520 od 2616 prijetih), preostale so odpeljali v azilni dom ali Center za tujce.

Glavnina ilegalnih prehodov je bila med naselji Prelesje in Daljne njive. Najbolj obremenjena območja ilegalnih migracij pa so naselja: Breg, Radenci, Sinji Vrh, Vukovci, Preloka, Žuniči, Miliči, Zilje, Sečje selo, Učakovci, Vukovci, Damelj in ostala naselja v njihovi okolici.

Mitja Frankovič, komandir Policijske postaje Črnomelj, je ob tem zapisal, da si v policiji prizadevajo, da ilegalne prehode zaznajo pri samem prehodu državne meje, pri čemer so glede na konfiguracijo terena in razpoložljive kadre tudi dokaj uspešni.

Komandir je še zapisal, da je sodelovanje policistov PP Črnomelj z občani in s predstavniki občine ter njenimi javnimi službami zelo dobro, kvalitetno sodelovanje pa lahko le še izboljša varnostne razmere.

Zagotovil je, da si bodo še naprej prizadevali, da se bodo občanke in občani občine Črnomelj počutili varne.

Vir 

C. R.