Črni ribici več pozornosti, pričakujejo 85.000 evrov nepovratnih sredstev

Črna ribica oz. črni močeril (vir slike: wikipedia)

Na izviru Jelševniščice ob turistični kmetiji Zupančič v Jelševniku pri Črnomlju naj bi septembra začeli z urejanjem prostora za predstavitev in varovanje življenjskega prostora črne človeške ribice. Kraj je znan kot eden od treh doslej odkritih nahajališč črne človeške ribice v Beli krajini.

Prostor bodo uredili ob turistični kmetiji Zupančič, njen lastnik Rihard pa je za enega od medijev povedal, da gre za partnerski odnos, v katerem sodelujejo: Občina Črnomelj, Razvojno izobraževalni center (RIC) Bela krajina, društvo Proteus in Zavoda RS za varstvo narave, enota Novo mesto.

S projektom želijo opozoriti na to redko in ogroženo živalsko vrsto ter njen pomen, hkrati pa omejiti njeno ogroženost ter pojav črnega močerila uvrstiti med belokranjske znamenitosti.

Kako bo to izgledalo?

Navajajo, da bo kmetija Zupančič postala nova točka doživljajskega k naravi usmerjenega oz. zelenega turizma, črna človeška ribica pa naj bi okrepila turistično prepoznavnost Bele krajine v državnem in svetovnem merilu.

Kako bodo začeli?

Najprej bodo uredili turistično infrastrukturo oziroma uredili dostop, postavili opazovalni šotor nad kraškim bruhalnikov in izvirom Jelševniščice, sledilo bo nekaj drugih ureditev. Kakšnih, lastnik kmetije za medije ni povedal natančneje. Temu bo sledila še priprava strokovne predstavitve črnega močerila v naravi sami in na domačiji. Poiskali bodo tudi vodiče in jih ustrezno izobrazili ter v učilnici na prostem z osnovno laboratorijsko opremo in simulirani kraški jami pripravili naravoslovne dneve in druge oblike javnega poučevanja ter obveščanja. Obetajo si šolske in druge obiske ter trajnostni turistični razvoj. Vsa dela nameravajo končati v letu in pol.

Za izvedbo projekta pričakujejo nekaj manj kot 85.000 evrov nepovratnih sredstev iz programa za lokalni razvoj skupnosti, celotna vrednost pa naj bi bila nekaj manj kot 120.000 evrov.

Črni močeril ali črna človeška ribica je jamska dvoživka in podvrsta bele človeške ribice, ki živi v podzemnih vodah Bele krajine. Pri preučevanju izvira Dobličice v Beli krajini so jo leta 1986 našli člani Inštituta za raziskovanje krasa. Po do zdaj znanih podatkih živi le v jamskih vodah ožje okolice Črnomlja – odkrili so jo na izviru Jelševniščice, Dobličice in v Kanižarskem potoku, za razliko od belega pa ima črni močeril predvsem temno obarvano kožo in dokaj normalno razvite oči.