Civilna iniciativa z novo tožbo znova blokira gradnjo 3. razvojne osi

Most čez Krko, ki je predviden v Mačkovcu.

Civilna iniciativa 3. razvojna os – jug (3ROS-jug) je na upravno sodišče vložila tožbo zoper integralno gradbeno dovoljenje za gradnjo prvega odseka na južnem delu tretje razvojne osi. Slednje pomeni, da je gradnja nekaj več kot petkilometrskega odseka hitre ceste od novomeškega vzhodnega avtocestnega priključka do priključka za tovarno Revoz pri Osredku, ki bo hkrati tudi nova novomeška vzhodna obvoznica, znova blokirana.

Dars je gradbeno dovoljenje za ta del bodoče 17,5 kilometra dolge tretje razvojne osi med dolenjsko avtocesto in Belo krajino prvič dobil oktobra 2021, a je upravno sodišče delno ugodilo tožbi civilne iniciative 3ROS-jug. Zadevo je vrnilo v ponovno odločanje na pristojnem ministrstvu.

Dars je nato vlogo za gradbeno dovoljenje skladno s sodbo dopolnil in v ponovnem postopku julija letos znova pridobili gradbeno dovoljenje. Gradnja bi lahko stekla po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, a jo zdaj s tožbo znova blokira nekaj posameznikov iz civilne iniciative, ki jih očitno zanimajo le ozki zasebni interesi.

A. V.