V civilnih iniciativah Bele krajine, Velenja in Lendave opozarjajo na nedopustno ravnanje županov v njihovih okoljih. Kot so izpostavili na današnji skupni novinarski konferenci v Ljubljani, se vse pogosteje dogaja, da župani ne delujejo v skladu z zakonskimi predpisi ali pa je njihovo delovanje na meji teh predpisov. Po poročanju STA vlado pozivajo, naj ukrepa.

V CI Bela krajina zahtevali razrešitev županje, napovedujejo novo tožbo

Uvodoma se osredotočimo na CI Bela krajina, kar je krajše ime za bolj znano Civilno iniciativo proti migrantskemu centru v Beli krajini. Predstavnica CI je po dokumentih, ki smo jih pridobili, na novinarski konferenci uvodoma spomnila, da se v CI že skoraj pol leta srečujejo z veliko samovoljnostjo vodstva Občine Črnomelj, to pa se samo še poslabšuje. Spomnila je na zbrane podpise pod peticijo proti migrantskemu centru v Beli krajini (teh je bilo preko 1.500), oktobrski protest v središču Črnomlja, kjer se je zbralo okrog 800 protestnikov, zbranih okrog 350 podpisov pod pobudo za referendum in na koncu še vloženo tožbo na Upravno sodišče RS zoper črnomaljsko županjo. Upravno sodišče je sprejelo sodbo v prid CI, zdaj pa jo županja povsem ignorira in se postavlja nad zakonom. Šlo je celo tako daleč, da so v CI na Ministrstvo za javno upravo že pred časom vložili predlog, naj to skladno z zakonom Državnemu zboru RS predlaga razrešitev županje. V skoraj dveh mesecih pa niso prejeli še nobene odločitve.

V CI Bela krajina so se zdaj odločili, da bodo zoper županjo Občine Črnomelj vložili še tožbo zaradi molka organa. Napovedujejo, da je v teku tudi premislek o vložitvi ustrezne kazenske ovadbe. Dodajajo, da je čas, da županja začne odgovarjati za svoja dejanja in preneha z zavajanjem občanov in občank.

Nevzdržno, nedopustno in samovoljno ravnanje županov in županj

Predstavniki vseh treh CI pa so na novinarski konferenci uvodoma dejali, da je njihov namen opozoriti na nevzdržno, nedopustno in samovoljno ravnanje županov in županj v nekaterih občinah, saj se vse pogosteje dogaja, da ti ne delujejo skladno z zakonskimi predpisi ali pa je njihovo delovanje na meji predpisov. Noben izmed županov ali županj pa ne odgovarja za tovrstna svoja dejanja. V civilnih iniciativah tudi opažajo, da nekaterim županom in županjam “ni več osnovna skrb splošno blagostanje občanov, kar je njihova osnovna zaveza”. Blagostanje občanov je namreč iz leta v leto slabše, kar potrjujejo tudi statistični podatki. “V vseh treh občinah (Črnomelj, Velenje in Lendava) je namreč opaziti izrazito negativne trende natalitete, visoke stopnje brezposelnosti, t. i. beg možganov in mladih iz občin, izseljevanje družin, zaznane so pospešene migracije občanov zaradi iskanja dela v tujini in podobno,” so dodali.

V imenu “višjih” interesov ne delujejo v korist občanov

Župani in županje v določenih primerih in zaradi različnih “višjih” interesov celo ne spoštujejo in izvajajo sklepov občinskih svetov, izkazanih interesov in zahtev občanov ter v zakonskih določbah iščejo luknje ali opravičila za svoja ravnanja. Pri tem pa ne zasledujejo interesov občanov za reševanje določene problematike v prid slednjih, čeprav so se občanom ob izvolitvi za to zavezali. Opaziti je tudi pomanjkljivo informiranje občanov in javnosti ter nedostopnost do informacij javnega značaja. “To je postal že kar nek standard, ki ga nekateri župani uporabljajo pri svojem delu,” pravijo in dodajajo, da prihaja celo do situacij, ko župani ne želijo sodelovati z mediji in odklonijo informiranje le teh. Takšno delovanje pa ima izrazito negativne in katastrofalne posledice na splošno stanje v občinah in upadanje splošnih moralno-etičnih norm, ki se zaradi tega nižajo. Vse to ni sprejemljivo.

Ponovni poziv Vladi RS k razrešitvi županov Velenja in Lendave ter županje Črnomlja

Predstavniki CI so zato danes še skupno pozvali, naj Vlada RS “župane in županje, ki delujejo na takšen način, nemudoma razreši”. V Črnomlju, Velenju in Lendavi so prepričani, da bo s tem “dano jasno sporočilo, da tovrstnih ravnanj vlada ne podpira in niso dopustna”.

“Zakonitost delovanja vseh občinskih vodstev mora biti temeljno načelo, izvajanje tega pa mora Vlada RS nenehno spremljati in v primerih, ko temu ni tako, tudi ustrezno ukrepati,” so še opozorili v CI.

Po dostopnih virih so na novinarski konferenci sodelovali mag. Maja Kocjan (CI Bela krajina), Suzana Kavaš in Mihael Letonje (CI Velenje) in Jože Cofek (CI Lendava).

T. H.