Češča vas: Bazen in olimpijski vadbeni center

Občinski svet bo obravnaval lokacijo za izgradnjo pokritega javnega bazena za športno plavanje in rekreacijo. V prihodnjih dveh ali treh letih naj bi ga zgradili na območju načrtovanega olimpijskega vadbenega centra v Češči vasi. Za izbrano mesto so se odločili zaradi najustreznejših pogojev. Velikost bazena še niso določili.

Pri predlogu so se odločali med Drgančevjem, Portovalom, Irčo vasjo in Češčo vasjo. O velikosti bazena se bodo sicer odločili po ekonomski študiji, možnosti pa so od 25-metrskega do večjega 50-metrskega bazena. Kot kaže bo po navedeni študiji znana tudi okvirna vrednost naložbe.

Vladni odbor za državno ureditev in javne zadeve pa je v preteklih dneh v Načrt razvojnih programov za leta od 2018 do 2021 umestil pet projektov s področja izgradnje mreže športne infrastrukture, med drugim tudi olimpijski vadbeni center Češča vas.

Pri tem navajajo, da bo z olimpijskim vadbenim centrom v Češči vasi obstoječi Nacionalni kolesarski športni center velodrom Novo mesto nadgrajen v olimpijski športni center. Z investicijo pa da bodo zagotovljeni kakovostni pogoji za vadbo in tekmovanje slovenskih kolesarjev, atletov in ostalih članov športnih društev, rekreativnim skupinam in občanom. Prenova naj bi omogočila izvedbo tekmovanj mednarodnega ranga ter razvoj športa v celotni regiji.

Poleg Češče vasi je vladni odbor v program uvrstil še:

  • izgradnjo telovadnice osnovne šole Vižmarje Brod,
  • izgradnjo športne dvorane Cerknica,
  • Center za zdravje in šport Mislinja,
  • izgradnjo športnega parka Luče.

Sredstva za izgradnjo teh objektov bodo zagotovljena s prerazporeditvijo proračunskih sredstev v okviru proračunske postavke Investicije v športno infrastrukturo. Sofinanciranje je bilo načrtovano v Letnem programu športa za leto 2018, projekti pa so bili izbrani na javnem razpisu. Ali mora zdaj vse to potrditi še vlada, ni znano, iz včerajšnjega sporočila po seji vlade pa tudi ni razvidno, da bi razpravljali o tem.

C. R.