Brezplačni prevozi za starejše, invalide in veterane tudi v mestnem prometu

(vir: arhiv)

Upokojenci, osebe, starejše od 65 let, invalidi in vojni veterani, ki imajo brezplačno vozovnico za javni promet na območju Slovenije, bodo mestni promet lahko odslej, poleg Ljubljane in Maribora, brezplačno uporabljali še v Novem mestu, Krškem, Kranju, na Jesenicah, v Kopru in Celju.

Pravico bodo uveljavljali s kartico IJPP. Brezplačna vozovnica IJPP navedeni že lahko uporabljajo tudi v medkrajevnem avtobusnem in železniškem prometu po vsej državi ter velja eno leto.

Vsem upokojencem, osebam starejšim od 65 let, invalidom, imetnikom evropske kartice ugodnosti za invalide in vojnim veteranom, ki že imajo rdečo kartico oziroma kartico Integriran javnih potniški promet (IJPP) in vozovnico za območje Slovenije, se bo nova vozovnica za mestni promet zapisala na kartico avtomatsko ob prvi vožnji z medkrajevnim prevozom ali mestnim prevozom.

Kaj je kartica IJPP in kako jo pridobiti?

Upravičenci, ki doslej še niso uveljavljali pravice do vozovnice za območje Slovenije, lahko na enem od prodajnih mest oddajo vlogo za brezplačno vozovnico, pri čemer se morajo izkazati z osebnim dokumentom. Prejeli bodo kartico in vozovnico za območje Slovenije in za vključene mestne prevoze.

Brezplačna vozovnica javnega medkrajevnega potniškega prometa je enotna vozovnica Integriranega javnega potniškega prometa, ki se lahko uporablja v medkrajevnem avtobusnem in železniškem prometu po vsej državi ter velja eno leto.

Upravičenci lahko izpolnijo predpisano vlogo oziroma obrazec. Prav tako pa jo lahko dobite na prodajnih mestih Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), torej na avtobusnih in železniških postajah.

Upravičenci poleg izpolnjenega obrazca na prodajnih mestih predložijo osebni dokument, izkaznico vojnega veterana oziroma evropsko kartico ugodnosti za invalide.

Za kartico je možno zaprositi tudi po navadni ali elektronski pošti.

Če vlogo pošljemo po pošti?

Posameznikom, ki vlogo oddajajo po pošti ali elektronski pošti, omenjenih dokumentov ni potrebno prilagati. Upravičenci, ki vlogo oddajajo z običajno pošto, morajo izpolnjeno vlogo posredovati pristojnemu Ministrstvu za infrastrukturo, na pošiljko pa pripisati brezplačna vozovnica Slovenija. 

Upravičenci, ki vlogo oddajo preko e-pošte, morajo izpolnjeno vlogo posredovati na e-naslov ministrstva [email protected] in v naslovu sporočila pripisati Brezplačna vozovnica Slovenija.

Strošek izdaje kartice, na kateri je brezplačna vozovnica, znaša 3 evre, kar pokrije strošek kartice in zavarovanja in se plača na prodajnem mestu.

Če upravičenec želi kartico prejeti po pošti, se strošek plača po povzetju. Ob tem je treba poravnati še stroške poštnine, ki znašajo 3 evre.

Na ministrstvu za infrastrukturo navajajo, da je čas od vložitve popolne vloge do pridobitve kartice okoli 3 delovne dni.

M. D.