Božičnica: Tako je v podjetju REM!

REM Trebnje (vir: rem.si)

“Izplačali bomo poslovno uspešnost za leto 2021 oz. t. i. 13. plačo v višini osnovne bruto plače zaposlenega. Izplačilo bo 15. januarja 2022.”

Tako nam je na vprašanje o izplačilu božičnice in nagrade za poslovno uspešnost odgovoril Igor Kastelic, direktor podjetja REM iz Trebnjega.

Darja Bečaj, vodja računovodsko finančne službe, pa nam je dodatno pojasnila, da bodo pri izplačilu poslovne uspešnosti plačani vsi prispevki.

Poslovna uspešnost je oproščena plačila dohodnine do višine povprečne plače v RS, je dodala. Povprečna bruto plača v RS je trenutno 1.886,48 evra.

V podjetju REM bo tako vsak zaposleni 15. januarja prejel nagrado za poslovno uspešnost oz. t. i. božičnico v višini svoje osnovne bruto plače. Od tega bodo plačani davki in prispevki, dohodnina pa ne bo obračunana, če je osnovna bruto plača posameznika nižja od 1.886,48 evra.

Povedano drugače. Vsak zaposleni bo 15. januarja 2022 prejel znesek svoje osnovne neto plače, povečane za znesek odmerjene dohodnine. Če bruto plača presega 1.886,48 evra, bo obračunana tudi dohodnina in bo neto plača nižja.

Znesek bruto plače se sicer spreminja, za izplačilo 15. januarja 2022 bo verjetno nekoliko drugačen, zato je naš navedeni znesek okviren.

M. D.