Božičnica: Tako je v Livarju!

Livarna Črnomelj, ki je sestavni del družbe Livar, d. d., iz Ivančne Gorice.

Bodo v družbi Livar, katere del je tudi poslovna enota Livarna Črnomelj, izplačali božičnico in 13. plačo?

Dr. Rok Rozman, glavni izvršni direktor družbe, nam je odgovoril, da “LIVAR ne uporablja prakse poimenovanja izplačil variabilnega dela plače ali poslovne uspešnosti kot božičnice.”

Sporočil je še: “V skladu z internimi akti in doseženimi dogovori s socialnimi partnerji družba namenja sredstva za variabilno nagrajevanje zaposlenih v različnih oblikah in z različno dinamiko izplačil.

Za variabilno nagrajevanje proizvodnih delavcev družba praviloma namenja sredstva na mesečni ravni, za režijske delavce pa na letni ravni. Nagrajevanje je vezano na individualno delovno uspešnost zaposlenih.

Družba vsem delavcem, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, izplačuje na letni ravni še nagrado za prisotnost ter letos dodatno še posebno nagrado za cepljenje,” še navaja Rozman.

M. D.