Bojan Kekec: “Že od majhnega sem se zavedal, da brez trdega dela in vztrajnosti ni uspeha v življenju.”

Bojan Kekec, Novomeščan, po poklicu magister energetike, oče treh otrok. Gospodarstvenik in politik.  V svoji dosedanji karieri je vodil kar nekaj podjetij, del svoje kariere pa je uspešno nadaljeval tudi v tujini. V politiki je aktiven na lokalnem in državnem nivoju. Že več let je občinski svetnik v Občinskem svetu MO Novo mesto, šest let je bil tudi podžupan Novega mesta, državni svetnik, danes direktor Komunale Novo mesto.

Z Bojanom Kekcem smo se pogovarjali o njegovem Novem mestu, o mladosti in tudi o tem, kako ga je zaznamovalo dejstvo, da je mlad izgubil očeta, kaj mu v življenju največ pomeni, njegovi poslovni in politični poti, pa tudi, kakšne so njegove prioritete in zaveze volivcem in volivkam. Bojan Kekec na prihajajočih parlamentarnih volitvah kandidira v 6. volilni enoti, volilnem okraju 3 – Novo mesto.

Na kaj pomislite, ko slišite besedo Novoteks?

Kljub temu, da te tovarne v Novem mestu ni več imam na njo lepe spomine, saj sem tu začel svojo poklicno kariero kot vzdrževalec avtomatike. V tistih časih je bila to tovarna, ki je zaposlovala zelo veliko delavcev in bila tudi steber razvoja Novega mesta. Poleg zaposlovanja pa se je preko Novoteksa financiralo ogromno drugih projektov, kot so gradnja šole, vrtca, stanovanj, infrastrukture, športnih objektov in klubov …  Mislim, da je takrat igral pomembno vlogo tudi pri ustanovitvi takratne Dolenjske banke. Novoteksovi izdelki so bili kakovostni, veliko se je izvažalo v tujino in vsi ki smo šli skozi to »šolo« smo se tudi veliko naučili in dosegli dobro strokovno usposobljenost.

V mlajših letih ste igrali na kitaro. Jo še kdaj vzamete v roke, še kaj zaigrate, ob katerih priložnostih?

Glasba me je pritegnila v najstniških letih, ko sem dobil prvo kitaro. Kar hitro sem se naučil prvih akordov, s katerimi se že da nekaj zaigrati. No in s prijatelji smo kmalu ustanovili glasbeno skupino in igrali na srednješolskih plesih, različnih prireditvah in koncertih. In takrat je bilo v Novem mestu veliko skupin in tudi druženja. Tudi danes kitaro še imam, tako električno, kot akustično. In ja, vzamem jo tudi v roke,  za svojo dušo ali pa v družbi prijateljev.

Bojan Kekec (vir: FB)

Mladi ste izgubili očeta. Kako vas je ta izguba zaznamovala za nadaljnje življenje?

Očeta sem izgubil že pri osmih letih. Z mamo in sestro smo ostali brez njega, z napol zgrajeno hišo in krediti.  Vendar smo se skozi življenje vseeno prebili in se še bolj povezali. Zato je seveda mama odigrala odločilno vlogo pri naši vzgoji. Naučila nas je spoštovanja, poštenosti in skromnosti, pa tudi to, da si je potrebno med sabo pomagati in hkrati imeti tudi občutek do drugih, ki so te pomoči potrebni. Predvsem pa sem se že od majhnega zavedal, da brez trdega dela in vztrajnosti ni uspeha v življenju.

Kaj vam v življenju največ pomeni?

Pomembnih vrednot, ki sooblikujejo naše življenje je veliko. Zame so še vedno pomembne tiste tradicionalne vrednote, ki so nas Slovence, kot narod ohranile skozi stoletja. Ohranjati moramo svojo kulturo, jezik, tradicionalno družino, bolje skrbeti za demografijo in tudi mlade družine in seveda ne smemo pozabiti na starejšo generacijo, ki dolgoročno potrebuje dostojno življenje in varnost. Med sabo pa se moramo tudi bolj spoštovati in razumeti tudi različnost in drugačne poglede na razvoj družbe. Predvsem pa moramo v družbi in politiki iskati stvari, ki nas povezujejo, ne pa razdvajajo. Le tako bomo lahko kot država in narod uspešni.

Kako bi opisali sami sebe, kdo je Bojan Kekec?

Govoriti o sebi je težko vprašanje, ker nikoli res ne veš kako te vidijo drugi. Trudim pa se biti dober do soljudi in biti korekten in pravičen pri svojih odločitvah. Pa ne le to, rad delam z ljudmi. Kot vodja rad dajem sodelavcem možnosti za napredovanje in soodločanje. Tako v poslu, kot v politiki. Ena od mojih značilnosti je morda tudi to, da skušam biti čim boljši v stvareh, ki jih delam in da sem do sebe zelo zahteven. Po drugi strani pa mi veliko pomeni družina in seveda tudi družba prijateljev.

Zakaj ravno Novo mesto?

Predvsem zato, ker ga imam rad. Tu sem rojen, tu sem preživel otroštvo in najstniška leta. In tu živim še danes. Rad se podam v naravo, saj je Novo mesto obdano z lepimi griči, reko Krko in zelenjem. Novo mesto je res mesto, v katerem je lepo živeti. In poskrbeti moramo tudi, da se bo razvijalo naprej.

Kaj je razlog, da ste se odločili za kandidaturo za poslanca?

Predvsem to, da bom skušal za našo Dolenjsko in Novo mesto čim več narediti. Prihaja namreč obdobje, ko bo veliko denarja na voljo iz Kohezijskega sklada in Sklada za okrevanje in odpornost. In to moramo izkoristiti z dobrimi razvojnimi projekti. Že danes se veliko ljudi obrača name in jim vedno poskušam pomagati. Zadeva se bo v bistvu spremenila le v tem, da jim bom lahko pomagal še bolj. Mislim, da nas je tudi izkušnja pandemije naučila, da noben človek ni otok sam zase, da je to, da smo povezani, da se pogovarjamo in stremimo k nekim skupnih ciljem ter javnemu dobremu, največja moč, ki lahko naša življenja spremeni na bolje.

Kakšni so vaši načrti, vaš program?

Vlada je že z dvigom povprečnin na začetku svojega mandata naredila velik korak k izboljšanju financiranja občin. Z uspešnimi pogajanji v Bruslju, pa smo si zagotovili tudi pomembne dodatne vire  v višini 10,2 milijarde  EUR za financiranje naših projektov. V občinah Novo mesto in Straža se bodo že kmalu začeli izvajati pomembni projekti, nekateri od njih pa se že zvajajo. Zavzemal se bo za čim prejšnjo realizacijo naslednjih projektov na našem območju:

  • Ustanovitev javne univerze v Novem mestu
  • Izgradnja nove vzhodne in zahodne obvoznice v Novem mestu
  • Izgradnja najemnih stanovanj Stanovanjskega sklada RS v Podbrezniku
  • Izgradnja negovalne bolnišnice in rekonstrukcija stavbe internega oddelka
  • Rekonstrukcija in izboljšanje bivalnega standarda v Domu starejših Novo mesto
  • Izgradnja novega Regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč v Bršljiinu
  • Ureditev ceste v Straža in Vavti vasi.
  • Energetska sanacijo javnih stavb v Novem mestu
  • Dograditev kanalizacijskega omrežja na območjih, kjer še ni zgrajena
  • Ureditev poslovno industrijske cone Cikava

Kaj je vaša temeljna zaveza volivcem in volivkam?

To, da bom znal prisluhniti njihovim težavam, ki jih sami ne morejo reševati. In jih tudi poskušal rešiti. Navaden državljan ima občutek, da sta Ljubljana ali Bruselj zelo oddaljena od njega in njegovih težav. In tu se mora politika zamisliti in nekaj spremeniti. Neposreden kontakt z ljudmi  je pomemben, saj lahko državljani le tako dobijo občutek, da politiko tudi sooblikujejo.  Že danes se veliko ljudi obrača name in jim vedno poskušam pomagati. Mislim, da nas je tudi izkušnja pandemije naučila, da noben človek ni otok sam zase, da je to, da smo povezani, da se pogovarjamo in stremimo k nekim skupnih ciljem ter javnemu dobremu, največja moč, ki lahko naša življenja spremeni na bolje.

A. L.