Boj kmetov se s torkom ni zaključil

(vir: arhiv)

“Ne le največji kmečki punt doslej, ampak tudi vsebinsko najbolje artikuliran sploh. Kakšen intelektualni potencial je v slovenskih kmetih! Zato so nevarni režimu.” To je komentar evropskega poslanca dr. Milana Zvera na sredin protest kmetov, v katerem je Ljubljano preplavilo okoli 1500 delovnih strojev slovenskih kmetov (različnih traktorjev, kombajnov itd.), protestnega shoda se je udeležilo več tisoč udeležencev.

Zahteve kmetov je zelo nazorno predstavil eden od mladih kmetov, ki je povedal:

Pripravljajo omejitve za kmetovanje, delo v gozdovih, dvigujejo davke, tržijo okoljske bonuse in se deklarirajo kot glavni skrbniki vseh teh ekosistemov brez ene realne delovne ure.”

Organizatorji protesta, različna kmečka združenja, pa so nato sporočili, da se protest in njihov boj s torkom ni zaključil.

Sporočilo najodgovornejšim

Na predsednico državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, predsednika vlade Roberta Goloba, poslansko skupino Socialnih demokratov, poslanko Meiro Hot, ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana ter ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano lreno Šinko sonaslovili pismo. V njem so znova poudarili, da so na protestu imeli možnost slišati zgodbe, stališča in poglede, ki so jih predstavili kmetje in predno spet sedejo za pogajalsko mizo, od navedenih zahtevajo:

  • Takojšen umik Uredbe o programu upravljanja območij Nature 2000.
  • Takojšen umik Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, v delu, ki se nanaša na spremembo nadzora rejnih živali in daje tečajnikom iz nevladnih organizacij pooblastila veterinarskih inšpektorjev in kontrolorjev.

V kolikor to ne bo izpolnjeno, se ne bodo pogajali naprej, temveč bodo še stopnjevali protestne aktivnosti, so jim sporočili.

Kaj so doslej dobili iz vlade?

Pojasnili so, da je nedopustno, da dobijo gradivo, ki je samo literatura in pojasnila, zakaj je po njihovem mnenju obstoječe stanje ustrezno. Kmetje pa zahtevajo predloge, ki vsebujejo uporabne in izvedljive rešitve, ki izhajajo iz že poslanih zahtev kmetov.

Predlogi o prehodnih obdobjih, kot ji to predlagajo v vladi, za kmete niso sprejemljivi. Prav tako ne sprejemajo rešitev, kjer si ministrstvo za kmetijstvo samo prizadeva, ne pride pa do dejanj. Ne sprejemajo niti navedb ministrstva za finance, ki se je na zahteve odzvalo z dopisom s pojasnili, zakaj predlogov ne podpira. Ministrstvo za naravne vire pa je kmetom poslalo predloge, ki predvidevajo nadaljevanje uredbe Programa upravljanja območij Natura (PUN), podalo pa ni niti rešitev za območja občutljivega trajnega travinja.

Vladi dali čas 14 dni

Kmetje zahtevajo, da vladajoči umaknejo zakon in uredbo in da jim v roku 14 dni (do 11. maja) posamezni resorji pošljejo smiselne rešitve za ostale zahteve, ki naj zagotavljajo skupen cilj prehranske varnosti Slovenije.

Organizatorji protesta so: Sindikat kmetov Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zveza Slovenske podeželske mladine ter Zveza kmetic Slovenije.

Vladajoči se doslej na to še niso odvzali, kmetijska ministrica Irena Šinko je s primerne razdalje sporočila, da ocenjuje, da je dogovor mogoč. Na protestnem shodu sicer ni bilo nobenega od vladajočih, iz različnih objav pa je razvidno, da so v tem času večinoma odsotni. Robert Golob, glede na dostopne podatke, podaljšane prvomajske praznike s svojo ljubico preživlja na Siciliji, teka za njo in jo snema.

(Vir: Sindikat kmetov Slovenije)

M. D.