Belokranjka v Svetu zavoda ZPIZ

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ).

Na včerajšnji seji je Vlada RS v Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) imenovala nove predstavnike države, med imenovanimi je tudi Belokranjka mag. Maja Kocjan.

Gre za mandatno obdobje štirih let, in sicer od 19. 2. 2022 do 18. 2. 2026, to je zdaj tudi prvič, da je v Svet zavoda ZPIZ imenovan predstavnik iz Bele krajine.

Mag. Maja Kocjan

Svet zavoda je najvišji organ upravljanja ZPIZ. Mag. Maja Kocjan pa je znana Belokranjka, predsednica Sveta Osnovne šole Loka in črnomaljska občinska svetnica, članica sveta zavoda je bila krajši čas tudi doslej.

Kocjanova je ob tem zapisala, da gre vsekakor ga izziv, kjer bo potrebno vložiti veliko truda in dela.

Vlada je za mandatno obdobje štirih let, poleg Kocjanove, imenovala še dr. Magdaleno Šverc, Mojco Podergajs, mag. Danijela Kovača, dr. Katjo Rihar Bajuk, mag. Davida Jančiča in Majo Tominc Žerak, mag.

C. R.