Bela krajina: Občine objavile poziv za denarne spodbude dijakom črnomaljske srednje šole

(vir: arhiv)

Belokranjske občine (Črnomelj, Metlika, Semič) so objavile Javni poziv za dodeljevanje denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj v šolskem letu 2023/2024.

Do denarne spodbude v višini 80 evrov mesečno so upravičeni vsi dijaki, vpisani v 1. ali 2. letnik kateregakoli programa Srednje šole Črnomelj in 3. letnik programa gimnazija na tej šoli.

Dijaki ob vpisu v 1. letnik ne smejo biti starejši od 17 let. Pravico do spodbude lahko uveljavljajo tudi dijaki, ki so prejemniki katerekoli štipendije.

Spodbude se podeljujejo za obdobje enega šolskega leta. Prijavitelji morajo predložiti izpolnjen in podpisan obrazec Prijava in potrdilo o vpisu v ustrezen letnik.

Dijaki s stalnim prebivališčem na območju občin Semič, Črnomelj ali Metlika lahko oddajo vlogo na sedežu občine, kjer majo stalno prebivališče. Dijaki s stalnim prebivališčem izven območja navedenih občin oddajo vloge na sedežu Občine Črnomelj.

Rok za oddajo prijav je 30. september 2023.

  • Obrazec za prijavo je dostopen na povezavi: Prijava

Javni poziv je dostopen na povezavi: Javni poziv 

A. L.