Bela krajina: Kako potrošni so belokranjski župan in županji?

Vir: pixabay.com

Preverili smo, kako (ne)skromni in (ne)varčni so belokranjski župan in županji, kakšne plače prejemajo in koliko še dodatno potrošijo za reprezentanco, dnevnice in ostalo. Zneske smo sešteli in ugotovili, da jim ni ravno hudega, beseda varčnost pa večinsko ni ravno v njihovi domeni.

Daleč najbolj razsipni so v Črnomlju, kjer županja mesečno občane stane povprečno po 6.701,76 evra, dva podžupana pa še dodatnih 1.565,22 evra. Skupen povprečni mesečni strošek županje in dveh črnomaljskih podžupanov je tako 8.266,98 evra.

V Metliki je skupen mesečni strošek župana in podžupanje 6.000,54 evra. V Semiču pa je strošek za županjo in podžupana 4.723,92 evra. Razlike so očitne.

Povprečni mesečni stroški za župana in županji v prvem polletju 2017 so naslednji:

  1. Darko Zevnik:        4.023,45 (plača) + 1.468,76 evra (ostalo)              = 5.492,21 evra
  2. Mojca Čemas Stjepanovič: 4.270,08 (plača) + 2.431,68 evra (ostalo) = 6.701,76 evra
  3. Polona Kambič: 3.921,33 (plača) + 366,12 evra (ostalo)                     = 4.287,45 evra

Iz podatkov je razvidno, da je posebno potratna, nič kaj skromna in varčna prav črnomaljska županja. Z razsipnostjo ji sledi metliški župan. Semiška županja pa je vsaj pri ostalih stroških bolj zmerna.

Črnomaljska županja ob plači in vseh dodatkih v znesku 4.270,08 evra mesečno povprečno porabi še dodatnih 2.431,68 evra. Z razsipnostjo ji sledi metliški župan, ki mesečno poleg plače v višini 4.023,45 evra porabi še 1.468,76 evra, največ za reprezentanco. Semiška županja ima najnižjo plačo (3.921,33 evra), ob tem pa mesečno dodatno porabi še razumnih 366,12 evra.

Kako trošijo v Metliki? Veliko poleg že tako visoke plače!

Občina Metlika je za župana in podžupanjo v šestih mesecih namenila 36.001,34 evra ali 50,1 % načrtovanega zneska za leto 2017. Župan Darko Zevnik je v prvih šestih mesecih prejel 24.140,78 evra plače. Zevnikovih 6 plač pomeni, da mesečno prejema v povprečju po 4.023,45 evra. Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih je uvrščen v 51. plačni razred.

Za stroške mobitela in povračilo službenih poti je porabil 204,73 evra (34,12 evra mesečno). To ni bilo veliko. Drugače pa je bilo s stroški reprezentance. Za to je v šestih mesecih porabil kar 8.607,84 evra, kar je bilo 1.434,64 evra mesečno oziroma kar 78,3 % celotnega letnega načrtovanega zneska.

Metliški podžupanji mesečno v povprečju 508,33 evra

Metlika ima še podžupanjo. To je Anica Kopinič, ki je v šestih mesecih prejela 3.047,99 evra bruto nadomestila za nepoklicno opravljanje podžupanske funkcije. To je bilo povprečno 508,33 evra mesečno. Nadomestilo za opravljanje podžupanske funkcije znaša 50 % plače, če bi funkcijo podžupanje opravljala poklicno, pa bi prejemala plačo v razponu od 36. do 43. plačnega razreda.

Podatki o Metliki so vidni tukaj: Poročilo o realizaciji proračuna januar – junij 2017

Kako pa Črnomelj? Razkošno in razsipno!

Županstvo je v šestih mesecih porabilo 49.601,97 evra ali 8.267 evra povprečno mesečno. To je 46,60 % načrtovanega za leto 2017.

Za plačo županje je šlo 25.620,49 evra ali 4.270,08 evra mesečno. Za reprezentanco je porabila še 7.670,89 evra, za dnevnice za službena potovanja v državi 96 evrov, za hotelske storitve v državi 122,72 evra, za stroške prevoza v državi 135,48 evra, za dnevnice za službena potovanja v tujini 44,80 evra in druge izdatke za službena potovanja še 33,50 evra. Dodatno je za stroške oglaševalskih storitev porabila 3.886,72 evra.  Skupno je bilo tega za 11.990,11 evra. Dodatno je za t. i. osebna pokroviteljstva v breme občinskega proračuna porabila še 2.600 evrov.

Dva podžupana sta mesečno prejela še vsak po 782,61 evra

Občina je izplačala še sredstva za nepoklicno opravljanje funkcije dvema podžupanoma. To sta Štefan Misja in Samer Khalil. Skupno sta prejela 9.391,37 evra. Mesečno je to po 782,61 evra vsakemu.

Podatki so vzeti iz gradiva za 20. sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj: Gradivo 22. redne seje OS

Kaj pa Semič? Plača visoka, zmernost pri ostalih stroških

Županja Polona Kambič je v prvem polletju prejela 23.527,98 evra plače, kar je bilo 50,1 % načrtovanega letnega zneska. Mesečno je bilo to v povprečju 3.921,33 evra bruto.

Za reprezentanco, dnevnice za službena potovanja v državi in stroške prevoza v državi je v šestih mesecih porabila še 2.196,73 evra ali 366,12 evra mesečno.

Podžupanu mesečno povprečno 436,47 evra

Podžupan Bojan Jakša, ki to delo opravlja nepoklicno, pa je v šestih mesecih prejel 2.618,87 evra. Mesečno to pomeni 436,48 evra.

Poročilo je dostopno tukaj: Polletna realizacija 2017

Podatke smo vzeli iz polletnih poročil in bilanc, ki so jih v zadnjih dneh obravnavali občinski sveti in so dostopni na občinskih spletnih straneh. V znesek plač je pri županih vključen tudi regres za letni dopust, povračila stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in ostali davki in prispevki od plače.