Anketa Parsifala: Kaj menijo ljudje o uvedbi popoplavnega prispevka in obdavčevanju podjetij?

Rezultati nedavne javnomnenjske ankete agencije Parsifal kažejo, da velika večina ljudi nasprotuje uvedbi obveznega popoplavnega prispevka oz. da bi morala vlada denar najprej iskati na področjih, ki niso nujna. Prav tako je večina nenaklonjena dodatnemu obdavčevanju podjetij, ker to vpliva na nižanje konkurenčnosti.

 

Na vprašanje glede uvedbe obveznega solidarnostnega prispevka po poplavah je v anketi največ (43,4 odstotka) vprašanih dejalo, da bi morala vlada najprej poiskati denar iz področij, ki niso nujna Obvezen solidarnostni prispevek podpira le 27,6 odstotka anketirancev. Četrtina oziroma 24,1 odstotka anketirancev pa je prepričana, da novi davek ni potreben. Pet odstotkov vprašanih se glede zadeve ni opredelilo.

Večina (64 odstotkov) anketirancev meni, da bo dodatno obdavčenje podjetij tem znižala konkurenčnost. Da je obdavčitev pravilna, meni četrtina (25,5 odstotka) anketirancev. 10,5 odstotka vprašanih je glede tematike neopredeljena.

V raziskavo, ki je bila opravljena med 4. in 7. septembrom, je bilo zajetih 732 anketirancev.

A. V.