Anketa: 80 odstotkov ljudi želi znižanje davkov, predvsem dohodnine

Skoraj 80 odstotkov sodelujočih v januarski javnomnenjski raziskavi, ki jo je za Delo opravila družba Mediana, je ocenilo, da bi morala vlada znižati davke. Od tega jih je največ naklonjenih znižanju dohodnine. Več kot 34 odstotkov anketirancev meni, da davek na nepremičnine ni potreben in da zadostuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

 

Na vprašanje, ali naj vlada zniža davke, je 79 odstotkov vprašanih odgovorilo pritrdilno. Proti nižanju davkov jih je bilo 15,3 odstotka, medtem ko je 5,7 odstotka vprašanih na vprašanje odgovorilo, da ne vedo.

Pri vprašanju, katere davke bi bilo treba znižati, je bilo možnih več odgovorov. 60,6 odstotka vprašanih meni, da bi bilo treba znižati dohodnino. Polovica vprašanih je za znižanje davka na dodano vrednost (DDV), skoraj toliko jih je tudi za nižje socialne prispevke. Nižjemu davku na dohodek pravnih oseb je bilo naklonjenih 27,7 odstotka vprašanih.

Dobrih 73 odstotkov vprašanih obenem ni navdušenih nad zvišanjem trošarin, medtem ko jih je bilo 18 odstotkov temu naklonjenih.

Glede uvedbe davka na nepremičnine je nekaj več kot 11 odstotkov vprašanih ocenilo, da bi morala vlada obdavčiti vse nepremičnine. 32,6 odstotka bi jih obdavčilo samo drugo in vse nadaljnje nepremičnine, po mnenju 17 odstotkov vprašanih pa bi bilo treba obdavčiti samo nepremičnine, ki se oddajajo v kratkoročni najem.

Več kot 34 odstotkov pa jih je ocenilo, da spremembe na področju obdavčitve nepremičnin niso potrebne.

A. V.