Anja Bah Žibert: Vlada sprejema strategije, s katerimi na veliko odpira vrata za nove ilegalne migrante

Poslanka Anja Bah Žibert (vir: Zajem zaslona)

Parlamentarni odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo se je v petek seznanil z delovnim gradivom posodobljene strategije za migracije in nove strategije za integracijo. Z večino glasov je sprejel več sklepov koalicije (Gibanje Svoboda, SD in Levica), med drugim sklep, da vlada po sprejemu integracijske strategije do konca poletja 2024 sprejme strategijo upravljanja migracij.

Z večino glasov je sprejel tudi sklep, s katerim predlaga vladi, da pri končni pripravi obeh strategij med drugim upošteva tudi veliko pomanjkanje delovne sile v Sloveniji ter da v najkrajšem možnem času zagotovi dodatne kapacitete za nastanitev in oskrbo prosilcev za mednarodno zaščito.

Poslanka Anja Bah Žibert je do pripravljene strategije kritična, poudarila je, da želi koalicija v isti koš spraviti tiste, ki prihajajo v Slovenijo na zakonit in regularen način, s tistimi, ki prihajajo na nezakonit in neregularen način. Ne gre za isto strukturo ljudi in ne za iste interese.

Koalicija v strategiji govori le o tem, kaj bo dala in naredila država, ne ukvarja pa se s tem, kaj bodo ti prosilci oz. ilegalni migranti naredili, da se bodo vključili k nam. Dokler bo prioritega vlade, da so davkoplačevalci tisti, ki se morajo prilagajati in ne obratno, potem ne bo nikoli na pravi poti. “Če je sploh interes, da se nekdo integrira. Če ni morda vam interes, da se Slovenci integriramo drugam,” je vprašala Bah Žibertova.

Večinsko podporo koalicije sta dobila tudi sklepa, s katerim člani odbora predlagajo vladi, da ustanovi strateški svet, ki se bo ukvarjal z vprašanji vključevanja tujcev v gospodarsko, kulturno in družbeno življenje Slovenije in vanj vključi različne strokovnjake s področij migracij in integracije ter predlog, da v okviri priprave strategije vlade za področje priseljevanja temeljito razčleni cilj, “ki naslavlja nedovoljene migracije in odpravljanje tveganj za nacionalno varnost v povezavi z organizirano kriminaliteto.”

Za POP TV v petek zvečer pa je Bah Žibertova poudarila: “Celotna Evropa danes govori o krizi. Govori o varnostnem problemu zaradi ilegalnih migrantov. Golobova vlada pa sprejema strategije, s katerimi na veliko odpira vrata za nove ilegalne migrante. To je nesprejemljivo in neodgovorno. Če obstaja potreba po delovni sili, so na voljo migracije, ki so legalne. Danes govorimo o ilegalnih migracijah, ki pa so varnostni problem za Slovenijo in celotno Evropo.”

Posodobljena strategija za migracije pa prepoznava migrante kot osebe, ki morajo biti deležne zaščite, nova strategija za integracijo pa naslavlja njihovo vključevanje v družbo in na trg delovne sile, s poudarkom na učenju jezika, je bilo slišati na današnji maratonski seji odbora.

Notranji minister Boštjan Poklukar je migracijsko in integracijsko strategijo predstavil rekoč, da gre za živa dokumenta, ki bosta izboljšana s pomočjo poslancev DZ, s ciljem priprave celovitih dokumentov. Ob tem je integracijska strategija dokument, ki ga država še ni imela, ob čemer Poklukar verjame, da se bo v naslednjih letih še nadgrajevala.

Slovenija potrebuje delovno silo, predvsem strokovnjake, zdravnike in študente iz tujih držav. Ti ljudje se bodo tukaj ustalili, postali naši sosedje, prijatelji in sodržavljani, je dodal Poklukar.

Stališče poslanke NSi Vide Čadonič Špelič v povezavi s strategijama pa je po navedbi STA bilo, naj koalicija čim prej pripravi dokument, “ki bo konkreten in bo vključeval časovnico, finančna sredstva in ki bo upošteval vse, kar je potrebno, za njegovo sprejetje,” je med drugim poudarila Čadonič Špelič.

Mi pa spomnimo, da je med prihajajočimi tujci, ki nezakonito prestopijo državno mejo, večina mladih fantov v starosti od 18 do 25 let. Neizobraženih, prof. dr. Vito Bobek pa je v enem od intervjujev povedal, da ti prihajajo v države EU predvsem zaradi socialnih transferjev in da gre za socialne migracije.

Po eni od mednarodnih študij pa se zaposli le 4 odstotke prišlekov.

A. L.