Anja Bah Žibert terja odgovor vlade o preprečevanju zlorab v postopkih poenostavljenih poravnav

Anja Bah Žibert (vir: Twitter)

Poslanka Anja Bah Žibert je na vlado naslovila poslansko vprašanje, povezano s preprečevanjem zlorab v postopkih poenostavljenih poravnav, razlog za to so dogajanja okrog družine Janković in odpisi dolgov v višini 29 milijonov evrov, kjer naj bi šlo za prevaro.

Poslankino vprašanje objavljamo v celoti.

“V medijih sem zasledila sodbo Višjega sodišča v Ljubljani z dne 31. maja 2022, da je šlo v primeru poenostavljene prisilne poravnave v primeru Electe in odpisov dolgov v višini 29 milijonov evrov za prevaro.

Gre za eno najbolj zloglasnih poslovnih zgodb družine župana Mestne Ljubljana Zorana Jankovića, in sicer delovanje podjetja Electa oziroma primer poenostavljene prisilne poravnave podjetja Electa v lasti sinov ljubljanskega župana Zorana Jankovića, Damjana in Jureta Jankovića ter odpis dolga v višini skoraj 29 milijonov evrov.

Leta 2019 je Komisija za nadzor javnih financ v Državnem zboru na svoji 10. izredni seji obravnavala navedenih odpis dolgov družb, v lasti družine Janković. Electa Holding, Electa Inženiring in Electa Naložbe so se tako v treh postopkih skupno znebile za kar 29 milijonov evrov.

Člane komisije je v zvezi s tematiko zanimalo, zakaj zakonodaja omogoča takšne domnevne zlorabe osnovnega namena zakonodaje, kakšne spremembe so zaradi njih predvidene ter ali je bi zaradi tega morebiti oškodovan tudi državni proračun.

Takratna razprava je pokazala, da v Državnem zboru obstaja znatna volja za to, da se to področje bolje uredi. Člani komisije so svoje sklepe, s katerimi pozivajo ministrstvo in vlado k pripravi zakonskih sprememb potrdili skoraj soglasno, le z glasom proti. Proti je glasoval član iz nekdanje Stranke Alenke Bratušek.

Da spomnim, Alenka Bratušek in njena tedanja koalicija je s sprejemom novele zakona tudi poskrbela za odpis dolgov družini Janković. Stranka Alenke Bratušek se je sedaj samorazpustila in se spaja z Gibanjem Svoboda. Glede na to upam, da takšni odpisi dolgov sedaj ne bodo postali praksa.

Ko je Komisija za nadzor javnih financ leta 2019 obravnavala navedeno problematiko odpisa dolgov je Marko Zaman iz zbornice stečajnih upraviteljev poslance in vlado pozval, naj čim prej rešijo problem, da je postopek poenostavljene prisilne poravnave preveč odvisen od dolžnika. Ta po pravilu namreč ne skrbi za pravice upnikov, kot bi stečajni upravitelj. Poslance pa je opozoril tudi na dejstvo, da trenutna zakonodaja dajejo škarje in platno v roke tistim, ki so težavo povzročili.

Prisilna poravnava je v primerjavi s stečajem namreč favorizirana, a pušča podjetja v lasti enakih upravljavcev, ki največkrat dokazano niso dobri. Nujno je, da dolžniki, ki imajo voljo za upravljanje podjetja, pridobijo večjo moč. Ključno pri pripravi zakonodaje s področja finančnega poslovanja, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ne sodelujejo pripravljavci vsebine zakonskih rešitev, ki so takšne nedopustne odpise dolgov tudi povzročili, npr. dr. Nina Plavšak.

Glede na navedeno Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

1. Ali je Vlada Republike Slovenije pristopila k pripravi zakonskih rešitev v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, s katerim bi rešili problem, da postopek prisilne poravnave ne bi bil preveč odvisen od dolžnika?

2. Kdaj lahko pričakujemo spremembe zakonodaje in kdo sodeluje pri pripravi teh zakonskih rešitev?”

Vlada ima zdaj 30 dni časa za odgovor.

M. D.