Anja Bah Žibert: Katero ministrstvo je trenutno pristojno za področje dolgotrajne oskrbe?

Anja Bah Žibert, poslanka Državnega zbora RS (vir: FB)

Simon Maljevac, ustanovitelj Inštituta 8. marec, v Golobovi vladi nagrajen z mestom ministra na novoustanovljenem Ministrstvu za solidarnost, je na zaslišanju za ministra potrdil, da je pristojen za dolgotrajno oskrbo. O tem je na slovesnosti ob otvoritvi novega prizidka novomeškega doma starejših govoril tudi filozof in okoljevarstvenik Luka Omladič, ki ga je Levica ustoličila za državnega sekretarja na tem ministrstvu.

Omladič je vzneseno celo napovedal, da bo leto 2023 prelomno, da bo na področju dolgotrajne oskrbe izvedena ‘revolucionarna’ reforma. Maljevac pa je na zaslišanju za ministra obljubil pripravo predloga zakona do aprila 2023, do konca leta 2023 pa začetek njegove uporabe.

Zdaj pa je poslanka Anja Bah Žibert razkrila, da je v zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o državni upravi, ki so ga poslanci sprejeli pred dnevi, navedeno, da določene naloge do konca leta za Ministrstvo za solidarno prihodnost opravljata tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za zdravje.

Zato je na vlado, ministra Maljevca in Luko Mesca (ta vodi ministrstvo za delo) naslovila poslansko vprašanje v zvezi s pristojnostjo za področje dolgotrajne oskrbe.

Anja Bah Žibert terja odgovore na vprašanja: katero ministrstvo je “de facto” pristojno za področje dolgotrajne oskrbe, kako nameravajo uresničiti zaveze o pripravi zakona, ali bodo predlog pripravljala vsa tri ministrstva skupaj, kako nameravajo zagotoviti varstvo pravic strank v postopkih in na kakšen način bodo stranke seznanili s spremembo stvarno pristojnega ministrstva, saj v zakonu o tem ni nobene določbe.

Gre za pomembna vprašanja, novoustanovljeno ministrstvo za solidarno prihodnost je namreč pristojno za stanovanjsko politiko, dolgotrajno oskrbo, deinstitucionalizacijo starejših, dolgoživo družbe, socialno varstvo, in sicer v delu, ki se nanaša na institucionalno varstvo, pomoč družini na domu, vodenju in varstvu ter zaposlitvami pod posebnimi pogoji, in ekonomske demokracije. Vir: Anja Bah Žibert

Vlada ima zdaj 30 dni časa za odgovor.

Filozof in okoljevarstvenik Luka Omladič in ustanovitelj Inštituta 8. marec Simon Maljevac, državni sekretar in minister za področje dolgotrajne oskrbe:

Luka Omladič in Simon Maljevac (vir: Zajem zaslona)

M. D.