Anja Bah Žibert: Kako zmanjšanja števila policistov na terenu vpliva na zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja?

Poslanka Anja Bah Žibert (vir: omrežje X)

V Občini Ivančna Gorica so se pojavili povečani vlomi v gradbišča in gospodarske objekte, kar je privedlo do potrebe po večjem številu policistov. Podobna varnostna težava je bila zaznana tudi v Občini Grosuplje.

Na teh območjih sta bili načrtovani novi policijski postaji, vendar glede na nove podatke nista več predvideni.

Poslanka Anja Bah Žibert je na ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s premeščanjem policistov s schengenske meje in varnostnimi posledicami zaradi sprememb Pravilnika o območjih in sedežih območnih policijskih postaj.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

pred mesecem so mediji poročali, da so v Občini Ivančna Gorica zabeležili povečano število vlomov, predvsem na gradbišča in v gospodarske objekte. Predstavniki občine so o tem govorili s predstavniki Policije in ugotovili, da bi potrebovali večje število policistov. O problematiki varnosti so govorili v Občini Grosuplje, in sicer predstavniki občine, podjetij in Policijske postaje Grosuplje. Tudi v Občini Grosuplje zaznavajo porast kriminalnih dejanj. Ob tem velja izpostaviti, da sta bili za območje Ivančna Gorica in Ljubljana predvideni novi policijski postaji s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o območjih in sedežih območnih policijskih postaj (Uradni list RS, št. 3/21). Ta naj bi se začel uporabljati 1. decembra 2023. S predlogom, ki je bil objavljen na spletni strani e-demokracija da obeh policijskih postaj (Ivančna Gorica in Ljubljana Polje) ni več predvidenih.

V začetku julija letos sem že postavila pisno poslansko vprašanje, kako bo ta odpoved vplivala na zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja in prometne varnosti v Ivančni Gorici in Ljubljana Polje? Razlog slabe kadrovske in prostorske razmere so neutemeljene, ker z vstopom Hrvaške v Schengen ni več zunanje schengenske meje med Slovenijo in Hrvaško in je bila s tem odpravljena kontrola na nekdanji zunanji schengenski meji.

V sporazumu o razreševanju položaja uslužbencev policije v okviru prilagajanja delovanja policije po vstopu Hrvaške v schengensko območje je urejeno premeščanje policistov iz mejnega območja v novoustanovljene organizacijske enote. Omenjeni sporazum po poročanju medijev ureja tudi položaj uslužbencev policije, ki delo nadaljujejo v novoustanovljenih organizacijskih enotah ali bodo premeščeni v druge organizacijske enote.

V zvezi s tem vas sprašujem naslednje:

  1. Ali je policija opravila kakšno analizo zaradi zmanjšanja števila policijskih postaj (npr. odpoved policijskih postaj Ivančna Gorica in Ljubljana Polje) ter zmanjšanja števila policistov na terenu ter kako to vpliva na zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja v občinah?
  2. Kam oziroma po katerih policijskih upravah in policijskih postajah so bili prerazporejeni policisti iz mejnega območja po vstopu Hrvaške v Schengen?
  3. Ali so v varovanje državne meje vključeni pomožni policisti – kako si tui razporejeni po notranje organizacijskih enotah? Če so vključeni, kdaj so pomožne policiste začeli razporejati za varovanje državne meje?
  4. Kako so oblikovane nočne patrulje po policijskih postajah – prosim za podatek po vseh območjih posameznih policijskih postaj (po občinah)?

Minister ima zdaj 30 dni časa za odgovor.

M. D.