Anja Bah Žibert: Ali sta v policiji edini strokovni kader brata Jušić?

Poslanka Anja Bah Žibert

Golobov minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je takoj pričel z uresničevanjem zahtev predsednika vlade. Čistke v policiji so se začele.

Poslanka Anja Bah Žibert je na vlado naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z menjavami v Policiji.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Ob odstopu nekdanje ministrice za notranje zadeve decembra 2022 so se razkrili politični pritiski na delo policije, ki jih je izvajal sam predsednik vlade. Ob tem se je pokazal tudi globok prepad med besedami in dejanji predsednika vlade ter ponovno potrdil popolno podrejenost večine medijev oziroma novinarjev tej vladi.

Izpostavljam, da so pred volitvami predstavniki vladne koalicije na vprašanja, ali bi zamenjali ljudi na ključnih mestih v varnostnih strukturah, odgovorili, da si zaposleni v varnostno-obrambnih ter zaščitno-reševalnih organih in službah zaslužijo strokovno in ne politično vodstvo. Napovedali so, da bodo zlorabe in škodljive vplive politike na institucije preprečevali z nadaljnjo profesionalizacijo in krepitvijo ustreznega civilnodružbenega nadzora.

Ob odstopu nekdanje ministrice za notranje zadeve je predsednik Vlade Republike Slovenije pojasnjeval, da po njegovih ocenah izvajanje programa depolitizacije policije teče prepočasi.

Minister za notranje zadeve (ki je nastopil funkcijo 21. februarja 2023) je ob primopredaji poslov ponovil obljube, podane na predstavitvi pred pristojnim odborom: boj s korupcijo, upravljanje migracij, profesionalizacijo in modernizacijo policije. Prav tako je med prioritetami izpostavil tudi depolitizacijo policije.

Drugi delovni dan je novi minister za notranje zadeve predlagal številne kadrovske menjave, med drugim tudi novega v. d. generalnega direktorja policije. Ob tem velja izpostaviti odziv dr. Rajka Pirnata, ki je poudaril, da je kadrovanje po političnih merilih nedopustno. »Depolitizacija, ki jo zahtevajo in izvajajo politiki, ni nič drugega ko politizacija v drugo smer. To je nekaj, česar nikakor ni mogoče zagovarjati.« 

Glede na navedeno Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

1.     Zanima me, kakšni so razlogi za imenovanje novega v.d. generalnega direktorja Policije, pri čemer javnost ni dobila nobene utemeljitve? Kaj je podlaga za oceno ministra, da nekdanji v.d. dolžnosti generalnega direktorja Policije ni primeren za vodenje Policije?

2.     Ali se je minister za notranje zadeve pred oblikovanjem predloga za novega v.d. generalnega direktorja Policije sestal z njegovim predhodnikom?

3.     Kako Vlada Republike Slovenije ocenjuje navedeno menjavo v Policiji?

4.     Kako bo Vlada Republike Slovenije zagotovila, da bo Policija avtonomen in neodvisen organ, ki pri svojem delu sledi splošnim načelom za opravljanje policijskih nalog, strokovnosti, integritete, enake obravnave?

5.     Ali lahko pričakujemo še kakšne razrešitve v Policiji in katere?

Vlada ima zdaj 30 dni časa za odgovor.

A. L.