Ali v Črnomlju denarja za otroke res ni, se pa najde za tako nenavadno strategijo občine?

Za nalogo, ki bi jo lahko opravil RIC, občina plačuje visoke zneske zunanjemu izvajalcu.

Zaposleni v Vrtcu Otona Župančiča tudi januarja plač niso prejeli pravočasno. Občina kot ustanoviteljica vrtca jim denarja spet, kot že večkrat pred tem, ni zagotovila ob pravem času. Namesto do 5. v mesecu jim je 79.775,52 evra nakazala 10. januarja, ko so zaposlenim v vrtcu tudi izplačali plače. Spet z zamudo, tokrat 5 dni. Plače v vrtcih in šolah so namreč določene s sklepom Vlade RS, vsak mesec so 5. v mesecu, edino avgusta je datum 3. v mesecu.

Tokrat so plače izplačali 10. januarja, pri tem javno objavljeni podatki kažejo, da zaposleni nimajo visokih plač. Nadalje podatki kažejo, da so vmesna občinska izplačila vrtcu redka in se gibljejo v vrednosti nekaj sto evrov. Ker je občina mačehovska do vrtca, so posledično tudi izdatki vrtca nizki, kar se navsezadnje pozna tudi pri oskrbi predšolskega varstva otrok (zaposleni svoje strokovno delo ne glede na to opravljajo zelo dobro). Navsezadnje je to najbolj nazorno pokazal zapisnik Inšpektorata za šolstvo in šport, ki je v vrtčevski enoti Majer 1. decembra lani opravil izreden inšpekcijski nadzor. Pri pregledu so ugotovili celo takšne nepravilnosti, kot so:

  • V enoti nimajo urejenih sanitarij za otroke in odrasle.
  • Otroci imajo na voljo samo eno straniščno kabino (za 31 otrok), druga je neprilagojena za otroke, v njej ne deluje niti izplakovalnik.
  • V objektu ni nameščene izlivne školjke, niti se namesto nje ne uporablja straniščna školjka za odrasle, ob kateri mora biti nameščena ročna prha s toplo vodo na zvijavi cevi, ki omogoča splakovanje kahlic.
  • Vratna stekla v prostorih, v katerih se zadržujejo otroci, niso zavarovana pred razbitjem.
  • Na hodniku in v igralnicah so nameščeni nezavarovani premični rebrasti radiatorji.
  • O igrišču in pomanjkljivih igralih pa tu ni niti vredno govoriti, saj jih ni.

Inšpektorat RS za šolstvo in šport je nato 12. decembra 2017 v skladu z Zakonom o šolski inšpekciji Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlagal izbris Vrtca Otona Župančiča Črnomelj – Enota Majer iz razvida izvajalcev javno veljavnih programov. V zvezi s tem je nato v januarju potekal sestanek med vodstvom direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo ter vodstvom črnomaljske občine, na katerem je bilo dogovorjeno, da bodo problematiko reševali celostno. Kaj to pomeni, z ministrstva niso pojasnili, dodali so, da o dokončni rešitvi omenjene problematike še ne morejo podati informacij.

Nato so v začetku januarja iz občine sporočili, da odpravljajo ugotovljene nepravilnosti v Enoti Majer, županja je nekaterim medijem sporočila, da občina deluje »v skladu s svojimi materialnimi možnostmi«.

Kako so odpravili nepravilnosti, če so jih, zaenkrat ni znano. Ravnateljica Petra Pezdirc Stopar je namreč od 24. decembra na porodniškem dopustu, njena namestnica pa bo tista, ki bo morala urejati to, kar doslej več let ni bilo urejeno. Edino starši otrok v tem kontejnerskem vrtcu na Majerju, ki bi moral svoja vrata zapreti že najmanj 1. decembra 2017, so tisti, ki najbolje vedo, kaj se tam dogaja.

Mamica enega od otrok, Polona Klančnik, je nato na Facebooku zapisala, da občina za vrtec ni namenila niti evra. Radiatorje, za katere je inšpektor ugotovil, da niso varni za otroke, pa so v vrtcu prekrili kar – z ležalniki. Dodajmo, da so v vrtcu po naših podatkih vzgojiteljice nezavarovana steklena vrata zavarovale z ustrezno folijo že pred tem. Kako je z izplakovalniki in ostalim, ni jasno.

Ob vsem tem, ko je znano, da črnomaljska občina nima denarja, tega pa tudi ne pripelje v občino, je na družbenih medijih završalo, ko je bilo razkrito, da je občina pri eni od fizičnih oseb naročila izdelavo strategije razvoja občine v letih od 2018 do 2025.

Ne, da občina te ne potrebuje, potrebovala bi jo že zdavnaj, vendar ima na voljo svoje službe, svoje zaposlene in navsezadnje so za to odgovorni tudi županja in dva podžupana. Črnomaljska županja ima nadalje na voljo tudi enega največjih letnih proračunov za delovanje svojega kabineta (okoli 100 tisoč evrov letno), mesečno lahko porabi okoli 9 tisoč evrov. Potem so tu še Razvojno-izobraževalni center Bela krajina (RIC), ki mu je občina od začetka njegovega delovanja do zdaj nakazala skoraj 2,8 milijona evrov. Za primerjavo: samo decembra 2017 je bilo nakazil za 64.778 evrov, kar je samo nekaj manj kot Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj, kjer deluje večje število enot, ne samo enota na Majerju. Navsezadnje RIC Bela krajina že več let vodi tudi program Pokolpje, kjer so si nedvomno pridobili že številne izkušnje tudi s tovrstnega razvojnega področja.

Kadra in usposobljenih ljudi, že na plačilnih listah občinskih služb in zavodov, je v občini torej več kot dovolj.

Namesto tega pa je občina za izdelavo strategije izbrala Majo Pucelj, ki je status samostojnega podjetnika s skrajšanim nazivom Čarovnija črk, Maja Pucelj, s. p., na naslovu Glavarjeva ulica 8 v Ljubljani odprla 1. avgusta 2017. Zakaj v Ljubljani ni jasno, pa tudi pomembno ni za ta primer. Ali pa tudi je in se za zdaj nakazuje samo v obrisih. V preteklih dneh se je namreč izkazalo, da gre za Majo Pucelj iz Črnomlja, ki je veljala za precejšnjega kritika dela črnomaljske županje Mojce Čemas Stjepanovič. Nato pa se je avgusta zgodba obrnila, Pucljeva je namreč 20. avgusta na svojem Facebooku objavila daljše sporočilo, da »Črnomelj v zadnjem letu, dveh ponovno dobiva zagon in kljub temu, da sem znana kot kritik družbe, v kateri živim, lahko rečem, da gremo v pravo smer …« Sporočilo torej, ki je mnoge začudilo, všečkala pa sta ga tako županja kot tudi vsaj eden od podžupanov.

Na pomisleke nekaterih, kot na primer, da gre »vse zeloooo prepočasi« in da tudi v Romuniji ni v nobenem starem mestnem jedru videti tako hudo razpadajoče stavbe, Maja Pucelj ni več odgovarjala. Vmes je na svojem profilu in po raznih Facebook skupinah spraševala tudi stvari, kot so, ali je kdo že pripravljal strategijo razvoja občine, ali kdo od njenih prijateljev obvlada Microsoft Word, za kar bi pričakovali, da glede na svojo predstavitev to sama pozna, in podobno.

Podatke o tem, da je občina prejela že tudi prvi račun v višini 6000 evrov, smo dobili tudi mi, zato smo črnomaljsko županjo vprašali, na podlagi katerih referenc so se odločili za izbiro točno določenega izvajalca in ali je bil za to objavljen kakšen razpis. Odgovorila je, da razpis ni bil potreben, saj gre za ocenjeno vrednost, ki je nižja od 20.000 evrov. Dodala je, da bo občina za izdelavo strategije plačala 18.935 evrov. Na vprašanje, ali se ji zdi, da gre za smotrno porabo občinskega denarja, pa tega eksplicitno ni potrdila. Prosili smo še za pogodbo in ugotovili, da je podjetnica občini ponudbo poslala 29. 8. 2018, to je 28 dni po tem, ko je odprla svoj s. p. Izdani bodo štirje računi z datumi: 25. 11. 2017 in nato 28. 2. 2018, 30. 3. 2018 in 31. 5. 2018. Slednje je tudi datum, ko mora biti delo zaključeno. Pogodbo je županja podpisala 17. oktobra 2018.

K pogodbi je bil nato 23. novembra sklenjen še aneks, iz katerega je razvidno, da bo denar v višini 6000 evrov zagotovljen v proračunu za leto 2017, iz spletne baze Erar pa ni razvidno, da bi občina ta račun že tudi plačala.

Namesto referenc, na podlagi katerih se je občina odločila za to izvajalko, pa nam je županja posredovala kar osebno predstavitev Pucljeve z dne 14. 8. 2017. Ta pa je bolj podobna predstavitvi za delovno mesto, za zaposlitev, kot za prevzem dela – javnega naročila – v vrednosti skoraj 20.000 evrov. Nato smo se obrnili še na Pucljevo in ji poslali več vprašanj. Vprašali smo jo:

  • Kakšne so vaše reference v zvezi s pripravo takšnih strategij in ali ste v preteklosti že pripravljali strategijo kakšne občine?
  • V preteklosti ste bili precej kritični do županje, v zadnjem času pa je zaslediti drugače. Kakšni so razlogi za navedeno?
  • Kako ste si zastavili izvedbo projekta in kje ste pridobivali strokovno znanje?
  • Ali ste posel pridobili prek javnega razpisa oz. kako ste prišli do njega in za kolikšen znesek ste sklenili pogodbo?

Točnih odgovorov nismo prejeli, potrdila pa je, da so je že z občine Črnomelj seznanili s tem, da smo stvari preverjali tudi pri njih, kar je sicer precej nenavadno.

Del odgovora: “In če poznate moje dosedanje kritike,veste,da sem bila kritična do neopravljenega dela v občini,nikoli do županje osebno,saj le-te osebno nisem poznala in je posledično kot osebo ne bi mogla kompetentno ocenjevati. Torej,to je potrebno ločevati. Bi vas pa še prosila,da preverite,koliko ljudi je vključeno v pripravo strategije in kako obsežen projekt je to,da ne boste navajali zavajajočih podatkov,čemur se bojim,da so namenjena ta vprašanja.”

V besedilu, polnem slovničnih napak, je Pucljeva tako zapisala, naj preverimo, koliko ljudi je vključenih v pripravo strategije. Ponovno smo preverili v pogodbi in aneksu, vendar je povsod navedena le Čarovnija črk, Maja Pucelj, s. p., Glavarjeva ulica 8, Ljubljana. Dodatni izvajalci v pogodbi, ki je edina merodajna, niso navedeni, in je dostopna tukaj – pogodba.

Kaj je strategija?

Po e-priročniku strategija pomeni način oziroma postopek za dosego posameznega cilja. Strategija sama po sebi tako še prav nič ne pomeni. Predvsem pa ne pomeni, da bo razvoj kraja tudi dejansko dosežen. Poleg tega mora posamezne usmeritve in cilje, ki so nato osnova za izdelavo strategije, določiti načrtovalec (v našem primeru občina). Zaenkrat pa ni znano, da bi občina Črnomelj že sprejela usmeritve in cilje, ki bi jim nekdo, ki pripravlja pisno strategijo, lahko sledil.

Gre torej le še za en dokument, povrhu še zelo dobro plačan, v množici mnogih? Glede na vse navedeno se postavlja tudi vprašanje kompetentnosti izvajalke, po naših neuradnih podatkih pa naj bi takšnemu načinu izdelave strategije nasprotovali tudi v RIC-u. Pričakovano bi bilo, da strategijo v sodelovanju z občino naredi prav RIC.

A. L.