Adria Mobil s francoskim lastništvom, največja posamična lastnica pa Sonja Gole

Francosko podjetje Trigano je za podjetje Protej, prek katerega so vodilni izvajali menedžerski odkup, plačalo okrog 181 milijonov evrov. Podjetje Protej je obvladovalo skupino ACH, katere del je bila tudi Adria Mobil. Premoženje skupine so nato še pred prodajo razdelili na tri dele, francoski Trigano si je namreč prizadeval predvsem za nakup oziroma prevzem podjetja Adria Mobil iz Novega mesta.

Po prodaji podjetja Protej pa so zdaj znani tudi njegovi novi lastniki. Ti so že vpisani v Poslovni register Slovenije. Poleg francoskega Trigana je še nekaj manjšinskih lastnikov, prav vsi pa izhajajo iz Novega mesta in okolice oziroma Adrie Mobil. Protej je namreč lastnik podjetja Adria Mobil in s tem podjetij, ki so v njeni lasti. Teh je 12, vključno z Adrio Mobil (štiri v Sloveniji in osem v tujini).

Po prodaji francoski družbi ima Trigano v lasti 84,101 % lastništva podjetja Protej. Največja posamična lastnica Proteja pa je Sonja Gole, direktorica novomeške Adrie Mobil, katere lastniški delež znaša skoraj milijon evrov.

Posamični lastniki Proteja (poleg Trigana) so:

  • Sonja Gole:                              8,7037 % oz.          996.509,67 evra;
  • Peter Cimermančič:                 0,3041 % oz.            34.818,89 evra;
  • Anton Kastrevc:                       2,0095 % oz.          230.074,61 evra;
  • Stanislava Kastelec:                 1,1420 % oz.          130.746,12 evra;
  • Mojca Novak:                           0,3041 % oz.            34.818,89 evra,
  • Mira Šetina:                             1,2180 % oz.          139.450,84 evra,
  • Bojan Hrovatič:                        0,3041 % oz.           34.818,89 evra;
  • Matjaž Grm:                             1,0 % oz.                114.491,72 evra.
  • Protej ima še 0,9135 % lastnih delnic, kar je vrednostno 104.573,53 evrov.

Direktor Proteja je od 22. septembra François FEUILLET MARIE, ki je bil imenovan tudi za novega nadzornika v podjetju Adria Mobil.

Spremembe med nadzorniki Adrie Mobil

Družba Adria Mobil pa je pred dnevi je na spletni strani SEOnet Ljubljanske borze objavila obvestilo o sklepih skupščine, ki je bila 6. oktobra. Delničarji so se seznanili z odstopom dosedanjih članov nadzornega sveta družbe in imenovali nova člana, ki sta tudi predstavnika novih lastnikov Adrie Mobil, podjetja Protej oz. skupine Trigano iz Francije.

Kot nadzornika sta odstopila Rasto Oderlap, ki je bil tudi predsednik nadzornikov, in Marko Kryžanovski. Oba sta bila predstavnika prejšnjega Proteja. Tretji nadzornik, Janez Kastelec, pa je ostal član tudi v novi sestavi. Nova nadzornika, namesto Oderlapa in Kryžanovskega, sta postala François FEUILLET in Michel FREICHE.

Spremembe v nadzornem svetu družbe Adria Mobil, d. o. o., so skladne z lastniškimi spremembami. Podjetje je 22. septembra na spletni strani SEOnet objavilo sporočilo, da je z zaključkom prodajnega postopka družbe Protej postal del francoske skupine Trigano.

Več o lastniški spremembah smo poročali tudi tukaj: Francozi-lastniki-se-enega-novomeskega-podjetja/

Kadrovske zamenjave ob takšnih lastniških spremembah, kot je bila v Adrii Mobil, so običajne. Poleg nadzornikov pogosto zamenjajo tudi vodstvo podjetja. Glede na to, da je Sonja Gole 8,7-odstotna lastnica podjetja Protej, ki je večinski lastnik Adrie Mobil in da je bila tudi soudeležena pri prodaji podjetja, je malo verjetno, da bi prišlo do njene zamenjave. Obstaja tudi domneva, da se je tako dogovorila že pred prodajo novim lastnikom.

Podatki o poslovanju v prvem polletju 2017

Adria Mobil je 27. septembra na spletni strani Ljubljanske borze objavila tudi nerevidirano poročilo o poslovanju podjetja v prvem polletju 2017.

Iz poročila je razvidno, da skupino podjetij Adria Mobil sestavljajo štiri podjetja v Sloveniji in osem v tujini. V Sloveniji so to: Adria Mobil Novo mesto, Adria Plus Novo mesto, Podgorje Šentjernej in Adria Dom Črnomelj. Družbe v tujini pa so: Adria Caravan (Danska), Adria Mobil (Švica), Concessionaries (Anglija), Adria More (Zadar), Adria Star (Karlovac), Adria Benelux (Nizozemska), Adria Distribution Spain (Španija) in Domerium (Španija).

Skupina je v prvem polletju ustvarila za 230 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je bilo 9 odstotkov več kot lani v tem obdobju in 2 odstotka manj od načrtovanega. Ob tem so ustvarili 21 milijonov evrov konsolidiranega čistega dobička, kar je bilo 52 odstotkov več kot lani in 24 odstotkov več od načrtovanega. V skupini je bilo 1686 zaposlenih (65 več kot ob koncu leta 2016).

Podatki zgolj za Adrio Mobil iz Novega mesta pa kažejo, da je podjetje v prvem polletju imelo 197 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje in 15 milijonov evrov čistega dobička (83 odstotkov več kot lani v istem obdobju), v podjetju pa je bilo 954 zaposlenih (43 več kot lani).

Med lastništvom Adrie Mobil, poleg Proteja oziroma Trigana, je v Poslovnem registru Slovenije vpisanih še nekaj ostalih imen, in sicer so to: Miran Rozenberger, Franc Šimc, Alojz Jakoš, Ivan Kermc, Bojan Jenkole, Zvonko Urbančič, Cvetko Papež, Vesela Banić, Zora Klobučar in Ivan Jerman.

Vir: Ajpes, Poslovni register Slovenije, Ljubljanska borza, Poslovni dnevnik Finance (podatek o kupnini 181 milijonov evrov)