Pomembne novosti za iskalce zaposlitve

Za brezposelne od danes dalje veljajo nekatere spremembe. Nanašajo se na čas, ko prejemajo ali naj bi po prijavi na zavod za zaposlovanje prejemali nadomestilo za brezposelnost, pa tudi za iskalce zaposlitve, ki prejemajo denarno nadomestilo in so jih zdaj iz evidence črtali že po prvi kršitvi obveznosti.

Tako bo od 21. januarja nujna prijava delavca v evidenco iskalcev zaposlitve že v času odpovednega roka, torej v 3 delovnih dneh po vročitvi odpovedi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti. Kdor tega ne bo storil, bo prve tri mesece upravičen do denarnega nadomestila le v višini 60 odstotkov od osnove, ki je zdaj veljavna.
 

Pomembna novost je tudi spodbuda za zaposlovanje nižje in srednje izobraženih prejemnikov denarnega nadomestila. Spodbuda pa ne velja za tiste brezposelne, ki imajo deficitarni poklic in imajo zato večje možnosti za zaposlitev, vendar se zanjo zaradi upravičenosti do denarnega nadomestila ne odločajo. Tako bodo osebi, ki se bo v času upravičenosti do denarnega nadomestila zaposlila za polni delovni čas, po novem izplačevali spodbudo v višini 20 % zadnjega izplačanega neto zneska denarnega nadomestila. Spodbudo lahko izplačujejo do izteka pravice do nadomestila, vendar največ 12 mesecev po zaposlitvi. Pri tem mora biti zaposlitev ohranjena s polnim delovnim časom za celotno obdobje izplačevanja spodbude.

Spremembe prinašajo tudi postopno sankcioniranje kršitev obveznosti glede aktivnega iskanja zaposlitve. Po novem se brezposelnega prenehalo voditi v evidenci brezposelnih že ob prvi kršitvi obveznosti glede aktivnega iskanja zaposlitve, prejemniki denarnega nadomestila pa hkrati s prenehanjem vodenja v navedeni evidenci izgubijo tudi pravico do nadomestila. Po novem pa bodo osebe prenehali voditi v evidenci brezposelnih šele ob ugotovljeni drugi kršitvi nekaterih obveznosti. Upravičencu do denarnega nadomestila pa se bo že ob ugotovljeni prvi kršitvi obveznosti nadomestilo znižalo za 30 % od zadnjega izplačanega zneska, medtem ko se pri ugotovljeni drugi kršitvi nadomestilo preneha izplačevati, so sporočili iz Zavoda RS za zaposlovanje.

C. R.