Predstavljamo: Kako bogati so lastniki Iskre?

Iskra, PE Kondenzatorji Semič (vir: arhiv)

Iskra, elektro in elektronska industrija, d. d., katere del je tudi semiška Iskra, tovarna kondenzatorjev, je v lasti družine Šešok, katere premoženje je na zadnji lestvici 100 najbogatejših v državi ocenjeno na 44,9 milijona evrov. Družina se je s tem uvrstila na 28. mesto. V reviji Manager so ocenili, da je v tem premoženje Dušana Šešoka vredno 26,1 milijona evrov. S tem zneskom pa bi se kot posameznik uvrstil na 62. mesto.

Dušan Šešok je neposredni lastnik 53,4 odstotka Iskre. Hkrati je tudi predsednik uprave. Preostali delež Iskre, 46,60 %, je bil še pred letom dni v lasti Jožeta Godca, nekdanjega drugega moža Iskre, in 13 drugih Iskrinih vodilnih. Godec je imel večino (41,12 %), preostalih 12 pa je imelo od 0,25 do 1,78 % lastništva. Nato se je to spremenilo, Godec se je upokojil in svoj delež za približno 7,7 milijona evrov prodal podjetju Taxgroup GMBH s sedežem v Nemčiji. Taxgroup je odkupil tudi deleže preostalih dvanajstih. S tem se je končalo družinsko lastniško prevzemanje Iskre kot celote, ki so ga začeli že pred leti.

Zdaj so lastniki Iskre Dušan Šešok (53,40 %) in Taxgroup GMBH (46,60 %).

Ker pa gre v primeru podjetja Taxgroup za podjetje, ki je v večinski lasti Šešokovih sinov (Klemna in Matije), je Iskra skorajda v celoti v lasti družine Šešok. V Managerju, kjer so pripravljali lestvico najbogatejših, pa so nato člane družine povezali, saj sta Klemen in Matija vstopila tudi v upravljanje Iskre.

Delež Dušana Šešoka v Iskri so sicer ocenili nekoliko manj kot lani.

Razlog je predvsem skromnejše poslovanje Iskre, ki ni izpolnila načrtov. Ne glede na to pa večinski Iskrin lastnik, ki je bil pred tem tudi vodilni v Iskri Holding, nato pa so vodilni prek (danes izbrisanega) podjetja Maos izvajali menedžerski odkup, upravlja s prihodki na letni ravni v višini 78,5 milijona evrov in dobičkom 405.694 evrov. Dušan Šešok je sicer tudi soustanovitelj družbe Jeklocom, podjetja za finančno posredništvo in upravljanje družb, registrirano v Ljubljani. Podjetje v zadnjem času sicer nima prihodkov, leta 2016 je poslovalo z izgubo, ustanovljeno je bilo leta 2003, lastnikov pa je veliko, od leta 2009 je med njimi tudi družba Balkan Capital partners corp. iz Deviškega otočja (davčne oaze). S čim se ukvarjajo, pove že ime podjetja, katerega direktor je Klemen Šešok.

Če se vrnemo k Iskri. V Managerju so predvideli, da je Taxgroup deleže preostalih v Iskri odkupil s posojilom. Navedli so, da se bo to, kako sta prevzem Iskre in konsolidacija lastništva vplivala na premoženje družine Šešok, v celoti videlo prihodnje leto, ko bodo na voljo podatki o poslovanju po lastniških spremembah. Šešokovi Managerjevega vrednotenja niso komentirali.

Preverili smo, kako posluje Iskra, d. d.: Vsako leto manj prihodkov in manj zaposlenih

Prihodki podjetja, ki je registrirano kot delniška družba, se iz leta v leto zmanjšujejo. V letu 2012 je bilo prihodkov 110,5 milijona evrov, v letu 2016 je bilo teh samo še 78,5 milijona evrov. To je kar 32 milijonov evrov manj kot pred petimi leti. Zmanjšuje se tudi dobiček podjetja. Tega je bilo največ v letu 2015, ko je znašal kar 3,9 milijona evrov, v letu 2016 je bilo dobička le še 405.694 evrov.

Ob vsem tem se zelo zmanjšuje tudi število zaposlenih. V letu 2012 je bilo v družbi Iskra, d. d., glede na bilančne podatke 1.334 zaposlenih, v letu 2016 pa povprečno le še 1.001.

Za obresti 884.799 evrov

Iskra, d. d., je imela v poslovnem letu 2016 za 6,4 milijona evrov kratkoročnih finančnih obveznosti in 29,48 milijona evrov nekratkoročnih (dolgoročnih) finančnih obveznosti (posojil). Skupno je to 35,88 milijona evrov posojil ali 45,7 % letnih prihodkov. Letno mora odplačevati obroke v višini 6 milijonov evrov, zadnji obrok se bo iztekel v letu 2021. Iskra je za posojila zastavila tudi zemljišča in zgradbe v vrednosti 25,6 milijona evrov, hkrati pa je zastavila še poslovne deleže odvisnih družb v vrednosti 4,39 milijona evrov.

Za obresti so lani plačali 884.799 evrov ali 2,18-kratnik dobička.

Plače: V povprečju 1.327 evrov

Iskra je v letu 2016 za plače, stroške socialnih in pokojninskih zavarovanj ter druge stroške dela namenila 21,96 milijona evrov, ob 1.001 povprečno zaposlenem v Iskri, d. d., (na podlagi opravljenih delovnih ur) je to povprečno 1.828 evrov bruto na zaposlenega. Če pogledamo zgolj plače (brez stroškov zavarovanj in drugih stroškov dela) pa je bila povprečna plača zaposlenega v Iskri, d. d., 1.327 evrov.

Lastniške povezave družbe Iskra

Iz poslovnega poročila Iskre, d. d., za leto 2016 je razvidno, da ima Iskra v 100 % lasti naslednja podjetja:

 • Iskra IP, Semič
 • Iskra Tela L, Laktaši, Bosna in Hercegovina
 • Iskra Sistemi – M dooel, Skopje, Makedonija
 • Iskra Commerce, Beograd, Srbija
 • Cavae Romanae, Umag, Hrvaška
 • Iskra India, Indija
 • Iskra Hong Kong, Hong Kong
 • Iskra Commerce naložbe, Ljubljana

V nadaljevanju pa je imela Iskra še deleže v naslednjih pridruženih podjetjih:

 • Iskra ODM, d. o. o.
 • Iskra Lotrič, d. o. o. in
 • Iskra Stik, d. o. o.

Preostale lastniške povezave glede na spletno bazo Gvin.com pa kažejo na zelo razvejano strukturo. Iskra je 100 % lastnica Ustanove Iskrica za pomoč otrokom in podjetja Iskra IP (invalidskega podjetja). V drugih podjetjih pa so te povezave zelo prepletene, kar kaže tudi graf, ki ga objavljamo v nadaljevanju, gre pa zgolj za podjetja v Sloveniji.

Lastniške povezave družbe Iskra (gvin.com)

Viri: Manager, Ajpes, Poslovno poročilo Iskra, d. d., za leto 2016, Gvin.com

J. M.