Nova odkritja: Ekosistemu so zgoreli stroški, ne premoženje, vitez vina je lahko pomirjen

Občina Straža se na pletu predstavlja kot »kraj topline, zelenja in modrine«. Po novem bodo morali slogan spremeniti. Kako, prepuščamo drugim. To, kar se je v zadnjem času dogajalo v Zalogu, pa se je dogajalo najmanj z vednostjo straškega župana Dušana Krštinca. 

Občina ni sklenila pogodbe z Ekosistemi, temveč s CEP-om

Dejstvo, da so Ekosistemi večji del premoženja oz. nepremičnin lani prenesli na celjsko podjetje CEP, ki se ukvarja s trgovanjem z ostanki in odpadki, je razvidno iz zemljiško-knjižnih izpisov. Občina Straža je namreč vpisana na več nepremičninah v lasti CEP-a. Vknjiženo ima stvarno služnost in stavbno pravico. Vpisi so bili v letu 2016, za to je bila sklenjena pogodba, za namen pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo gospodarske javne infrastrukture za potrebe Gospodarske cone Zalog.

Ekosistemi občini niso prinesli nič dobrega

Pomembno pri vsem tem je tudi, da Občina Straža od Ekosistemov doslej ni imela prav nobene koristi. Zgolj odpadke, med katerimi so bili tudi nevarni. In na koncu velik požar. V podjetju je bila peščica zaposlenih, po bilančnih podatkih od 7 do 13 (odvisno od leta) in še to je vprašanje, koliko od teh jih je bilo zaposlenih na sedežu podjetja, v Celju torej. V Zalogu je bila namreč le podružnica s strupenimi odpadki. To slednje je danes, po požaru, jasno vsakomur, ki pogleda fotografije tega, kar je gorelo.

Zgoreli so Ekosistemovi “stroški”

V podjetju Ekosistem pa so zgoreli zgolj stroški, ne premoženje. Tega podjetje dejansko ni imelo že dlje časa pred požarom. Večino nepremičnin so namreč lani prenesli na podjetje CEP iz Celja, še tisto malo, kar so pustili, pa so obremenili v korist podjetja CEP, s 5 milijonov evri vredno hipoteko.

Odpadki, ki so tam ležali in nato zgoreli, pa so predvsem strošek. Te bi treba obdelati in predelati, odpeljati v sežigalnico itd. Kemis je to vozil v sežigalnico v Avstrijo in sežig tudi plačeval.

  • Članek o povezavah med Ekosistemi in podjetjem CEP je bil objavljen tukaj.

Premoženje in dolgovi Ekosistema

V nadaljevanju smo preverili, kakšno premoženje sploh še ima podjetje Ekosistemi, katerega lastnik je Tomislav Kovačič. Ugotovili smo že, da je imelo to na dan 31. 12. 2016 za 5,4 milijona evrov neplačanih obveznosti. Nato smo ugotovili še 5 milijonov evrov vredno hipoteko, v korist podjetja CEP, katerega lastnika sta Celjana Urban (tudi direktor) in Sabina Majcen.

Za 43.000 evrov premoženja in 5 milijonov evrov hipoteke

Podatki o vrednosti ostanka Ekosistemovih nepremičnin pa kažejo, da je tega vsega še za okrog 43.000 evrov. Tolikšna je vrednost po Gursu. Pa še te so obremenjene s 5 milijonov evrov vredno hipoteko. Ob tem ima podjetje še poslovne prostore v Celju v izmeri okrog 56 kvadratnih metrov (vključno s hodniki in kletjo v stavbi na Ulici XIV. divizije 14). Površino manjšega stanovanja torej.

V Zalogu, v k. o. Zgornja Straža, pa imajo le 1.845 kvadratnih metrov kmetijskih zemljišč v vrednosti 993,76 evra (po Gursu) in 34 kvadratnih metrov pozidanega zemljišča v vrednosti 71,40 evra. Skupno je to 1.879 kvadratnih metrov.

Zemljišča, ki so še v lasti podjetja Ekosistemi v Zalogu, so:

  • kmetijsko zemljišče v izmeri 978 kvadratnih metrov, v vrednosti 602,45 evra (parcela 1404/3),
  • kmetijsko zemljišče v izmeri 847 kvadratnih metrov, v vrednosti 391,31 evra (parcela 1609/35) in
  • pozidano zemljišče v izmeri 34 kvadratnih metrov, v vrednosti 71,40 evra (parcela 1610/31).

Vrednost pisarniških prostorov v Celju v izmeri okrog 56 kvadratov je okrog 42.000 evrov. Skupno imajo Ekosistemi premoženja v nepremičninah le za okrog 43.000 evrov, od tega v Zalogu le za 1.065,16 evra.

Kaj pa CEP? V Zalogu lastnik okrog 20 tisoč kvadratnih metrov zemljišč, vključno s stavbami, v vrednosti okrog 1,8 milijona evrov

Podjetje CEP je v Zalogu lastnik prostorov v izmeri najmanj 9.772 kvadratnega metra v vrednosti okrog 1,5 milijona evrov in še vsaj 9.153 kvadratnega metra večinoma kmetijskega zemljišča (delno pozidanega), po Gursu ocenjenega na 256.853 evrov.

Skupno ima CEP v Zalogu nepremičnin v ocenjeni vrednosti po Gursu za okrog 1,8 milijona evrov. No, po požaru je tu vrednost drugačna. Zgorele so namreč stavbe v lasti podjetja CEP, ne Ekosistemov. Če so bile te dobro zavarovane, pa morda niti to ne. V evidencah Geodetske uprave RS (Gurs) je sicer navedeno, da se stavbe v lasti podjetja CEP nahajajo v gospodarski coni, kot namen pa je vpisana “proizvodnja izdelkov za gradbeništvo”.

S požarom so se očitno poslovili

O odpadkih torej ne duha, ne sluha, kar kaže, da očitno ni bilo več interesa za nadaljevanje te dejavnosti. Zato tistih, ki se zavzemajo, da Ekosistemi v Zalogu ne bi več delovali, med njimi je (javno) tudi straški župan Krštinc, ni treba biti več strah. S to razliko, da je Krštinc nedvomno vedel, kaj se dogaja in da se Ekosistemi poslavljajo. S požarom so se dokončno poslovili.

Okoljevarstveno dovoljenje

Poročali smo že tudi, da so Ekosistemi leta 2007 prejeli okoljevarstveno dovoljenje le za proizvodnjo lesnih sekancev. Nato pa je lastnik Tomislav Kovačič leta 2011 z vladnimi službami dosegel spremembo okoljevarstvenega dovoljenja še za proizvodnjo trdnih goriv. Agencija RS za okolje (ARSO) pa je očitno zelo hitela z izdajo nove odločbe, saj je to izdala le štiri dni po Kovačičevi zadnji dopolnitvi vloge, v dneh, ko se je menjavala vlada. Vse za izdajo spremenjenega dovoljenja se je torej dogovoril v času, ko je vlado vodil Borut Pahor, v koaliciji pa so bile stranke SD, Zares, LDS in DeSUS. S tem okoljevarstvenim dovoljenjem pa so Ekosistemi pridobili pravico zbiranja neskončne verige odpadkov, med njimi tudi nevarnih in strupenih, kar je pri vsem tem tudi najbolj sporno.

Glavna dejavnost enaka Dinosovi

Na podlagi podatkov iz baze Gvin.com smo nadalje ugotovili, da je bila glavna dejavnost Ekosistemov “pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov” (dejavnost E 38.320). To pa je ista dejavnost, ko jo ima Dinos. Zdaj tudi razumemo domačine, ki so nam takoj po požaru povedali, kdo vse in s kakšnimi kamioni so vozili odpadke v Ekosistem. Veliko je bilo Dinosovih tovornjakov, med njimi so bili tudi tovornjaki z odpadki iz lokalnih podjetij. Že dolgo so bili prepričani, da se v Ekosistemih zbirajo tudi nevarni odpadki. Na to so tudi opozarjali, a niso bili slišani.

Ekosistemi so bili torej velika zbiralnica različnih odpadkov. Požar in fotografije po njem pa tudi razkrivajo, da so bili med njimi tudi nevarni odpadki. Pred dnevi smo se sicer spraševali, ali je bilo podjetje Ekosistem morda na poti v programirani (načrtovani) stečaj. Danes je odgovor na dlani. Lastnik podjetja – vitez vina – Tomislav Kovačič, ki mu je vladni predsednik Miro Cerar s svojim včerajšnjim obiskom v Zalogu s tem, ko je hodil ob njegovem boku, dajal nepojmljivo podporo in zaščito, pa se bo v prihodnje lahko še bolj kot doslej posvečal vlogi zastopnika in člana Društva evropskega reda vitezov vina.

Podatki o nepremičninah so vzeti iz baze Gvin.com, v povezavi z Zemljiško knjigo, na dan 26. 7. 2017.

T. H.