Jože Kapler: “Najtežje v vseh mandatih je reševanje romske problematike”

Jože Kapler, župan Občine Škocjan (vir: občina)

Jože Kapler, župan Občine Škocjan, občino zelo uspešno vodi že vse od leta 2010, pred tem je bil občinski svetnik. Župan pravi, da do leta 2010 večjih političnih ambicij ni imel, saj je bil polno zaposlen v svoji trgovini. Ko pa se je bližal čas predvolilne kampanje za lokalne volitve, so ga občani izbrali in nagovorili, da se je odločil za kandidaturo. Izvoljen je bil z veliko večino in tako je bilo tudi na vseh naslednjih volitvah.

“Dokler bom župan, bom delal pregledno in pošteno, za razvoj in napredek občine in občanov, kar je tudi vodilo in moto mojega delovanja vedno in povsod,” poudarja.

Župansko funkcijo opravlja profesionalno, pri tem se trudi, da se sleherni evro proračunskega denarja porabi gospodarno, namensko, skladno s sprejetim proračunom. Občina pod Kaplerjevim vodstvom tudi izredno napreduje.

Škocjanskemu županu Jožetu Kaplerju smo zastavili nekaj vprašanj, povedal nam je:

Občino Škocjan vodite že tretji mandat. Kaj vam je bilo v tem obdobju najtežje, kaj je bil vaš največji izziv?

Najtežje v vseh mandatih je reševanje romske problematike. Tu smo zelo nemočni. Veliko truda in energije je bilo vloženega, vendar pozitivnega rezultata ni.

Naštejte, prosim, pet projektov, ki ste jih uresničili v tem obdobju in na katere ste najbolj ponosni.

Komunalna ureditev poslovne cone vključno z rondojem, rekonstrukcija ceste z pločnikom Dobrava, rekonstrukcija ceste z pločniki Bučka, ureditev prostorov za vrtec tako v Škocjanu kot Bučki, obnova občinskih vodovodov in hidravlične izboljšave.

Kako ocenjujete vlogo države do manjših in bolj oddaljenih občin?

Veliko težje je za manjše občine kot za velike, sploh v smislu financiranje kanalizacije, kateri imamo aglomeracije izpod 2000 PE. Tu v preteklosti ni bilo posluha, šele v zadnjem obdobju se je spremenilo glede tega, da smo v lanskem letu podali projekt za sofinanciranje. Pomembni pa so dobro pripravljeni projekti.

Novembra bodo lokalne in županske volitve. Ali boste ponovno kandidirali?

Sem se odločil za kandidaturo.

Avtor: Vida Stare