Velike obljube o hitri pomoči po neurju s točo so pozabljene

Poškodovani objekti.

Po neurju s točo, ki se je v črnomaljski in deloma tudi semiški občini razbesnelo 8. junija 2018, ter velikih obljubah vladnega predsednika v odhajanju Mira Cerarja, da bo prioriteta vlade pomoč Belokranjcem, se do zdaj ni zgodilo še nič.

Ocenjevanje škode še sploh ni končano. Edino, kar je novega je to, da je Uprava RS za zaščito in reševanje pripravila poročilo o intervencijskih stroških, ki je od ponedeljka na spletu objavljeno med gradivi za obravnavo na vladi. Pri tem gre zgolj za predlog delnega pokritja neposrednih stroškov intervencije.

Stroškov za intervencije (gasilce in podobno) je bilo za 546.854 evrov, od tega je največ stroškov imela Občina Črnomelj, in sicer 298.912 evrov.

Intervencijski stroški gasilskih enot zajemajo predvsem strošek poškodovane opreme in pranja oblek. V črnomaljski občini pa so pri izvajanju nujnih zaščitnih ukrepov in nalog po neurju nastali stroški predvsem za nujne nabave opreme in materialov, nalaganja in odvoza materialov, poškodovanih v neurju in uporabljenih za izvajanje nujnih zaščitnih ukrepov.

Zdaj ministrstvo za obrambo vladi predlaga, da ta iz proračunske rezerve povrne del teh intervencijskih stroškov, to je 412.659,36 evra, in sicer:

  • Gasilski zvezi Slovenije za prostovoljna gasilska društva:          234.530,73 evra
  • Občini Črnomelj:                                                                     168.044,83 evra
  • Gasilsko reševalnemu centru Novo mesto:                                1.663,80 evra
  • za popolnitev državnih rezerv materialnih sredstev zaščite in reševanje v višini:                                                                                        8.420,00 evrov.

Kako bo s pomočjo občanom?

Za povzročeno škodo v kmetijstvu vlada ne namerava povrniti ničesar. To utemeljujejo s tem, da je posevke v kmetijstvu možno zavarovati, prek kmetijskega ministrstva pa uveljavljati subvencijo za zavarovalno premijo.

Kaj pa ostalo? Tudi tu ni nič novega. V preteklih dneh smo namreč vlado vprašali, ali so že sprejeli sklep o pomoči Beli krajini. Iz odgovorov je razvidno, da ocenjevanje škode še ni končano, da bo do tega in nato tudi izplačila še zelo dolga pot.

Kaj smo vprašali in kaj so odgovorili, objavljamo v nadaljevanju.

Ali je Vlada RS že sprejela sklep o pomoči Beli krajini po neurju s točo, ki je te kraje prizadel v začetku junija?
Ocenjevanje škode še ni končano, potrditi ga morajo še regijske komisije za ocenjevanje škode. Po končanem ocenjevanju bo končno oceno potrdila državna komisija za ocenjevanje škode in šele nato bo gradivo obravnavala tudi Vlada Republike Slovenije. V kolikor bo potrjeno, da škoda presega 0,3 promila prihodkov državnega proračuna, bo vlada pristojnim ministrstvom naložila, da pripravijo program odprave posledic škode.

Če je vlada že sprejela sklep, kolikšen je znesek pomoči in kdaj bo predvidoma izplačan?
Kakšni so zneski, še ni znano. Šele na podlagi ocene škode, programa odprave posledic škode in nadaljnjih sklepov vlade o dodelitvi sredstev iz državnega proračuna bodo pristojna ministrstva izdala odločbe o dodelitvi sredstev za odpravo posledic škode.

Če ni sprejela sklepa, zakaj ni?
Vzroki so navedeni v prvem odgovoru.

Tako je bilo 8. junija 2018:

C. R.