Straža: Županu prekipelo, odredil videonadzor nad odlaganjem odpadkov

Župan Občine Straža Dušan Krštinc je sprejel sklep o videonadzoru na zemljišču v katastrski občini Jurka vas, objavljen je na spletni strani občine.

Iz občine so nam pojasnili, da je razlog za vzpostavitev videonadzora neodgovorno ravnanje s komunalnimi odpadki na ekološkem otoku, ki se nahaja na parc. št. 3165/8, k. o. Jurka vas.

Videonadzor se vzpostavlja na delu zemljišča, kjer se nahaja ekološki otok za komunalne odpadke, na cesti proti Drganjim selim, pri odcepu za Ljuben.

Dodali so, da se z navedeno problematiko ukvarjajo že več let, v tem času je bil ekološki otok tudi že premaknjen na bolj vidno mesto, število zabojnikov so povečali, pa vendar se stanje ni izboljšalo. Še vedno prihaja do nepravilnosti pri odlaganju odpadkov, odpadki so odloženi ob zabojnikih, odlagajo se kosovni odpadki in podobno.

Zaradi navedenega je župan na podlagi pravilnika, ki ga je sprejel občinski svet, izdal sklep o vzpostavitvi videonadzora.

C. R.