Ekosistemi – Kemis 2: ARSO leta 2014 ustavil postopek odvzema dovoljenja, inšpektorji so se nato Zaloga izogibali v velikem loku

Vlada RS je na 145. seji, ki je bila pretekli četrtek, 27. julija 2017, obravnavala “Poročilo o opravljenih aktivnostih v zvezi s požarom v podjetju EKOSISTEMI d. o. o. v Zalogu pri Novem mestu”. Iz sporočila za javnost po seji vlade pa je med drugim razvidno tudi Poročilo o opravljenih inšpekcijskih pregledih v tem podjetju.

Ekosistemi so si okoljevarstveno dovoljenje, po katerem jim je bilo dovoljeno zbiranje širokega spektra odpadkov za predobdelavo v trdo gorivo na t. i. napravi 2 uredili v letu 2011. Odločbo je ARSO nato izdal prve dni februarja 2012, na hitro in v dneh menjave vlade.

Nato pa so stvari v Ekosistemih spremljali okoljski inšpektorji. Po tem dovoljenju so v dveh letih podjetje obiskali 4-krat. Nato pa so se njihovi obiski po septembru 2014 ustavili.

Petič, v ponedeljek, 24. julija 2017, to je štiri dni po požaru, ki je bil 20. julija 2017, pa so inšpektorji podjetju Ekosistemi izdali ustno odločbo o prenehanju obratovanja naprav in skladiščenja novih nenevarnih odpadkov zaradi nezmožnosti zagotavljanja izpolnjevanja zahtev iz okoljevarstvenega dovoljena (OVD), razen v delu sanacije posledic požara. Dodajmo, da je ta odločba zelo podobna (ali enaka) tisti, ki so jo pred tem izdali Kemisu iz Vrhnike.

Inšpektorji so Agenciji RS za okolje (ARSO) 21. 10. 2013 poslali predlog za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja podjetju Ekosistemi, vendar je ARSO postopek odvzema 27. 3. 2014 – USTAVIL!

Poročilo o opravljenih inšpekcijskih pregledih

1.) Podjetju Ekosistemi je bila 16. 5. 2012 izdana ureditvena odločba zaradi skladiščenja nenevarnih odpadkov. Ugotovili so, da skladiščenje odpadkov ni bilo v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem za predobdelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo na napravi 2.

Ekosistemi so poslali vlogo za podaljšanje roka, ki jim je bil določen za odpravo napak. Inšpektorji so nato vlogo zavrgli in jim 5. 3. 2013 izdali plačilni nalog za pravno (1.500 EUR) in odgovorno osebo (500 EUR) zaradi kršitve pogojev skladiščenja. Globi sta bili plačani.

2.) Podjetju je bila 1. 7. 2013 ponovno izdana odločba zaradi skladiščenja nenevarnih odpadkov, ki ni bilo v skladu z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem. Izdali so jim plačilni nalog z globo v višini 10.000 EUR za pravno osebo in 1.000 EUR za odgovorno osebo. Globi sta bili plačani.

Inšpektorji so nato na ARSO 21. 10. 2013 poslali predlog za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja. Postopek odvzema dovoljenja je ARSO s sklepom ustavil 27. 3. 2014, ker naj bi Ekosistemi v času odločanja o odvzemu izvršili pravnomočno odločbo inšpektorja. Odpravili naj bi napake in stvari uredili. Kdo je to ugotovil, v vladnem gradivu ne piše.

3.) 8. 1. 2014 je bila nato podjetju izdana ureditvena odločba za vir lovilnih olj zaradi preseženih parametrov TOC, BPKon in KPK za izpust v naravni odvodnik odvajanja padavinskih odpadnih vod. Odločba je bila izvršena z rešitvijo odvoza odpadne vode prek Komunale Novo mesto na čistilno napravo, dogovor za priključitev na komunalno kanalizacijo pa ni bil uresničen.

4.) 24. 9. 2014, je bila podjetju ponovno izdana odločba zaradi kršitve predpisanega skladiščenja odpadkov. Izdan je bil plačilni nalog z globo za pravno (10.000 EUR) in odgovorno osebo (2.000 EUR) zaradi kršitve pogojev skladiščenja. Globi so morali prisilno izterjati.
Podjetju je bila izdana tudi ureditvena odločba zaradi ponovnega kršenja skladiščenja nenevarnih odpadkov. Uveden je bil tudi prekrškovni postopek.

.. Inšpektorji Ekosistemov v Zalogu nato niso več obiskali.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor (145. seja Vlade RS).

5.) Inšpektorji so obrat v Zalogu ponovno obiskali šele po požaru in 24. 7. 2017 izdali ustno odločbo o prenehanju obratovanja naprav in skladiščenja novih nenevarnih odpadkov zaradi nezmožnosti zagotavljanja izpolnjevanja zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja, razen v delu sanacije posledic požara.

Iz poročila je razvidno, da po 24. 9. 2014 inšpekcijskih pregledov v podjetju Ekosistemi ni bilo več. Zakaj ne, iz vladnega gradiva ni razvidno. Očitno pa je, da jim je to nekdo naročil. Štiri dni po požaru so podjetju nato izdali ustno odločbo o prenehanju obratovanja.

(TOC = oksidativnosti v pitni vodi; BPKon = preveč organskih snovi v vodi; KPK = količina kisika, potrebna za kemijsko oksidacijo organskega onesnaženja v odpadni vodi). Ker nismo strokovnjaki za to, smo si pomagali s spletno dostopnimi podatki o glavnih parametrih voda.

Neukrepanje inšpektorjev in izogibanje Zalogu po septembru 2014 se povsem ujema s časom nastopa nove vlade.

Vir: Poročilo o opravljenih inšpekcijskih pregledih. 

Poročilo po seji vlade je dostopno tukaj.