Prikaz umestitve brvi oziroma mosta (Fotomontaža. Vir: Občinsko gradivo Občine Črnomelj)

V Črnomlju je slišati veliko kritik na del sprejetega odloka o občinskem prostorskem načrtu Majer. V času pustovanja se domačini niso izognili že predhodno narejenega akvadukta preko Lahinje, sedaj pa buri duhove že nova nameravana brv med nekdanjo gostilno Skubic in Majerjem. Črnomaljci se tudi sprašujejo, na čigavem zelniku je zrasla ideja o tem in čemu bo ta brv sploh služila, v možnost izgradnje obojestranko prometnega mostu tako nihče ne verjame.

Zapisnik tudi 38 dni po seji še ni javno dostopen

Ob tem zapisnik 18. redne seje občinskega sveta javno tudi po 38 dneh (seja je bila 26. januarja, preverili smo 5. marca) še vedno javno ni dostopen. Z županjinim predlogom se namreč naj ne bi strinjali niti vsi v občinski koaliciji. Ne samo to, občinsko vodstvo je kar določilo, da bo treba porušiti hišo v Ulici pod lipo, ki je v lasti zasebnika, poleg tega pa mu tako ali drugače odvzeti še dodatno zemljišče pod hišo. Črnomaljci se sprašujejo, če je na pohodu vnovična ureditev razlastitve, kakršne se posebno starejši še vedno spomnijo. Stvar je tudi med Črnomaljci še vedno zelo živa.

Lepo po vrsti, kot so hiše »v Trsti«

Občinski svet Občine Črnomelj je na 18. redni seji, ki je bila 26. januarja, v 8. točki dnevnega reda obravnaval Predlog za izdajo Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Majer (OPPN). Decembra 2016 ga je izdelalo zasebno podjetje URBI, d. o. o., oblikovanje prostora iz Ljubljane, občina pa je za to po dostopnih podatkih doslej plačala 9.618,03 evra (v treh delih, prvič avgusta 2016).

Zapisnika sicer ni, ampak Odlok je bil objavljen v nekaj dneh

Zapisnika torej še ni, več občanov pa nas je opozorilo, da je bila na seji pri tej točki neenotna tudi koalicija. To sestavljajo stranke SD, DeSUS in NSi. Predlagateljica točke je bila županja Mojca Čemas Stjepanovič (DeSUS), Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo, ki ga vodi občinska svetnica Nataša Hudelja (NSi), pa na županjin predlog ni imel pripomb. Predlagal je, da se OPPN za Majer sprejme v »predlagani vsebini ter pošlje v objavo v Uradni list Republike Slovenije«. Kdo se torej ni strinjal in s kom, pa se bodo že med seboj dogovorili. Dejstvo je namreč, da je Odlok že objavljen v Uradnem listu RS številka 5/2017 z dne 3. 2. 2017. Če zapisnika še vedno ni, pa so z objavo odloka zelo pohiteli. Vsaj nekaj, če se pošalimo. Kar je sicer žalostno, ne smešno.

Skica, ki še bolj poudari namere črnomaljskega vodstva, kje bo stala ta »znamenita svetleča brv«, kot temu pravijo v Črnomlju. (Vir: Občinsko gradivo Občine Črnomelj)

Stvari je bilo treba urediti, vendar …

Po navedbah naših virov se Črnomaljci sicer strinjajo, da je bilo treba stvari ustrezno urediti. Pravijo celo, da bi to morali urediti že nekaj let pred tem. Tako naj bi tudi obljubljali.

Iz Uradnega lista RS št. 79/2015 je sicer razvidno, da je županja sklep o pripravi OPPN sprejela oktobra 2015. Iz občinskega gradiva pa je še razvidno, da je bilo zasebno podjetje URBI, d. o. o., izbrano z javnim naročilom (ne razpisom, ki sicer tudi ni obvezen, z vidika preglednosti občinskih financ pa bi bilo zaželeno). Nadalje je bil osnutek OPPN javno razgrnjen 30 dni, kar je bilo tudi javno objavljeno, javna predstavitev pa je trajala od 16. 9. 2016 do 16. 10. 2016, v tem času je bilo tudi »nekaj pripomb, do katerih sta občina in URBI zavzela svoja stališča. Kakšna, v gradivu niso razkrili, URBI pa naj bi sicer izdelal nekaj popravkov. Ministrstvo za okolje in prostor pa je občini sporočilo, da »celovite presoje vplivov na okolje ni bilo potrebno izvesti«. Tako, to je ta formalni del.

Črnomaljci: »Kje so našli t. i. bleščečo brv?«

Večje število občanov pa nas je obvestilo, da stvari niso tako enostavne in se z marsičem v projektu ne strinjajo. Največ kritike je slišati na t. i. bleščečo brv, ki bo – očitno – po tem odloku povezovala oba bregova Lahinje, del mesta z Majerjem.

»Peš in kolesarska brv, dopusten most z enim voznim pasom ter dvosmerno kolesarsko stezo in pločnikom«

Iz 22. člena Odloka je razvidno, da »nova prometna povezava območja z mestnim jedrom poteka od ceste A v urednitvenem območju do Ulice pod lipo na levem bregu Lahinje. Načrtovana je kot peš in kolesarska brv, dopusten je most z enim voznim pasom ter dvosmerno kolesarsko stezo in pločnikom.« V nadaljevanju je sicer napisano, da so »dopustne spremembe poteka prometne povezave«.

Administrativno določili, da bodo stanovanjsko hišo v Ulici pod lipo – odstranili

Slika: Hiša iz Ulice Pod lipo 6 – to nameravajo porušit (Vir: Google street view)

Nato je navedeno, da je za izvedbo priključka na Ulico pod lipo »potrebna predhodna odstranitev stanovanjske stavbe na zemljišču s par. št. 94/1 in 94/2 k. o. Črnomelj«. Za lažjo predstavo: gre za zemljišči ob cesti in za hišo, ki stoji poleg nekdanje gostilne Skubic. Po podatkih Zemljiške knjige sta obe zemljišči v lasti Jakova Poplašna, prva ob cesti Ulica pod Lipo, kjer stoji hiša, je velika je 349 kvadratnih metrov. Zemljišče oz. parcelna številka 94/2 pa se nahaja zgolj v nadaljevanju, od hiše do reke Lahinje. Obe zemljišči imata torej vknjiženega lastnika in sta bremen prosti. Lastnik je letnik 1954. Po naših, neuradnih, podatkih naj bi omenjeno hišo kupil prvi sosed iz nekdanje gostilne (za potrebe parkirišč).

Kako bi bilo, če bi bil most?

V tretji točki Odloka pa je nadalje napisano: »V primeru odločitve za novi most za motorni promet, mora biti le-ta zasnovan tako, da je mogočen dostop na območje Majerja samo za osebna vozila, kolesarje in pešce, dostop za tovorna vozila ni možen.« In še: »Brv oziroma most mora biti zasnovana tako, da bo konstrukcija izven vodne struge in tudi brežine reke in ne bodo potrebna obsežna zemeljska dela na brežinah …«

O brvi pa še …

Glede brvi je še navedeno: »Podporo oziroma temelj brvi (npr. ločna, viseča) je treba umestiti visoko nad reko oziroma čim višje na plato območja Majer.« »Svetla odprtina brvi oziroma mosta mora zagotavljati prevodnost 100-letnih visokih voda …« «Pri določitvi potrebnih dimenzij svetle odprtine brvi oziroma mosta je potrebno upoštevati pravokotno razdaljo med mostnima opornikoma – temeljema…«

Tudi v nadaljevanju se največ govori o izgradnji brvi, možnost mostu pa se zdi, da je v Odloku dodana zgolj kot besedilna olepševalnica.

Čemu bo služilo?

Veliko se jih sprašuje, čemu je to sploh potrebno. Posebno še, tako naš vir, ker se ve, da je Črnomelj razvojno v precejšnjem zaostanku, prav to območje (tudi poleg znano Zrno) pa je res potrebno temeljite rekonstrukcije. Tudi glavna ulica, pa Ulica Mirana Jarca in še bi lahko naštevali. V 36. členu Odloka je sicer zapisano: »Nova prometna povezava Majerja z mestnim jedrom bo omogočila boljšo prometno povezavo s cestnim omrežjem Črnomlja in Bele krajine ter povezavo dejavnosti in vzpostavitev sinergije dejavnosti območja in mestnega jedra.«

Razumi, kdor more. Ko bo zapisnik občinske seje javno dostopen in če bo še kaj več podatkov, bomo to z veseljem objavili.

Povezava v Uradnem listu št. 5/2017 objavljeni Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Majer je dostopna tukaj.

L. H.

Komentarji