Romana Tomc: Komentar na poročilo Evropske komisije. Kje so reforme?

Evropska poslanka Romana Tomc.

Evropska komisija je v sredo objavila poročilo o doseganju ciljev evropskega semestra. To vsebuje podrobno analizo gospodarskih in socialnih izzivov za 28 držav članic. Zapisali so, da Slovenija pri upoštevanju priporočil za posamezne države za leto 2018 dosega le omejen napredek.

Slovenska vlada sicer gradi na predpostavki “nespremenjene politike”, ki pa ne ustreza nujno potrebnemu klicu po reformah. Evropska komisija tako Slovenijo poziva, da v okviru nacionalnega proračunskega postopka sprejme potrebne ukrepe, ki bodo zagotovili, da bo proračun za leto 2019 skladen z določbami Pakta za stabilnost in rast.

Evropska poslanka Romana Tomc (SDS/ELS) je komentirala poročilo z naslednjimi besedami:

“Evropska komisija je pričakovano opozorila na to, da vlada Marjana Šarca ne načrtuje nobenih sprememb na ključnih področjih, ki nujno potrebujejo reforme. Vlada zaradi slabe ocene očitno ni zaskrbljena. Toliko bolj pa bi morali biti zaskrbljeni ljudje. Reforme na področju pokojnin, zdravstva in dolgotrajne oskrbe, na katere opozarja Evropska komisija, so potrebne zaradi zagotavljanja socialne varnosti ljudi in ne zaradi tega, da bi zadovoljili pričakovanja evropske birokracije. Čeprav ministrstvo za finance v teh dneh promovira davčne spremembe, ki naj bi razbremenile plače, iz dokumenta, ki ga je izdala Evropska komisija, zelo jasno izhaja, da proračunski načrt ne vključuje nobenih ukrepov, ki bi vplivali na zmanjšanje davčnih obremenitev dela.”

Gospodarska rast se bo v Sloveniji postopoma zmanjševala, prav tako tudi stopnja brezposelnosti, pri čemer pa stopnja neaktivnosti starejših in nizko usposobljenih delavcev še vedno ostaja visoka. Strukturne reforme pokojninskega sistema, zdravstvenega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe postajajo vse bolj nujne, če želi Slovenija ostati na poti dinamične in trajnostne rasti. Staranje prebivalstva pa kliče k znatnim naložbam, ki bi olajšale pritisk na sistem zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe.

J. M.